Cultuur In Beeld 2016: Over diversiteit en verbinding

Cultuur in Beeld 2016: 
Over diversiteit en verbinding

Wanneer | 7 december 2016, 09:00 tot 17:30 uur
Waar | Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Op woensdag 7 december 2016 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal.

De maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Verbindingen leggen is daarbij een van de belangrijkste opgaven van de huidige samenleving. Verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden, verbinding tussen instellingen en sectoren, verbinding tussen landen.

Kunst en cultuur kunnen een bijdrage leveren aan die open en verbonden samenleving, maar staan zelf ook voor nieuwe vraagstukken op het gebied van diversiteit. Hoe zorg je er als culturele instelling voor dat je programmering en personeel meegroeien met de veranderende samenleving? En hoe weet je nieuwe doelgroepen aan je instelling te binden?

Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om je als kunstenaar of instelling te onderscheiden. Hoe houdt je je profiel als culturele instelling scherp? Hoe zorg je ervoor dat je vernieuwend en maatschappelijk relevant werk maakt? Belangrijke vragen waarover we op 7 december met elkaar in gesprek gaan.

Het deelprogramma van Cultuur in Beeld wordt vormgegeven aan de hand van de subthema’s: diversiteit, arbeidsmarkt en innovatie. Daarnaast gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek.

Lees meer over de thema's

Programma
09.00 – 10.00 uur    Ontvangst
10.00 – 11.00 uur    Plenair programma
11.45 – 16.45 uur    Deelprogramma: presentaties, workshops en meer!
16.45 – 17.30 uur    Netwerkmoment en borrel

Voor wie
De conferentie Cultuur in Beeld is gericht op medewerkers en directies van culturele instellingen, kunstenaars, cultureel ondernemers, onderzoekers, medewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en cultuurfondsen, en alle anderen die actief zijn binnen de culturele en creatieve sector. 

Beeldverslag
Bekijk hier het beeldverslag dat gemaakt is van de conferentie. 
 

 

Presentaties

U vindt hier alle presentaties die gehouden zijn tijdens Cultuur in Beeld 2016 en beschikbaar zijn gesteld door de sprekers. 

Mist u een presentatie, of mist u uw eigen presentatie? Stuur deze dan naar marlot@spitz.nu en de presentatie wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst.

 

Publicatie Cultuur in Beeld

U vindt hier de publicatie Cultuur in Beeld 2016. 
Lees hier de bijbehorende kamerbrief.