Cultuur In Beeld 2016: Over diversiteit en verbinding

Congres Cultuur in Beeld

Het ministerie van OCW organiseert met ingang van dit jaar het congres Cultuur in Beeld niet meer. Er worden door de cultuursector zelf verschillende congressen georganiseerd, daarom heeft het ministerie er voor gekozen om kleinere bijeenkomsten op gerichte beleidsonderwerpen te organiseren.

De publicatie Cultuur in Beeld komt in 2017 nog één keer in beknopte uitgave uit. Alle deelnemers van het congres Cultuur in beeld 2016 ontvangen deze in november via de e-mail. Vanaf 2018 gaat het Sociaal Cultureel Planbureau een ‘monitor cultuur’ uitbrengen die de publicatie Cultuur in beeld vervangt. Het ministerie laat daarnaast onderzoeken uitvoeren, zoals evaluaties, monitoren of beleidsverkenningen. Deze maken onderdeel uit van de eigen onderzoeksagenda en zullen net als momenteel het geval is gepubliceerd worden op de website rijksoverheid.nl.  

Beeldverslag
Bekijk hier het beeldverslag dat gemaakt is van de conferentie. 
 

 

Presentaties

U vindt hier alle presentaties die gehouden zijn tijdens Cultuur in Beeld 2016 en beschikbaar zijn gesteld door de sprekers. 

Mist u een presentatie, of mist u uw eigen presentatie? Stuur deze dan naar marlot@spitz.nu en de presentatie wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst.

 

Publicatie Cultuur in Beeld

U vindt hier de publicatie Cultuur in Beeld 2016. 
Lees hier de bijbehorende kamerbrief.