Cultuur In Beeld 2016: Over diversiteit en verbinding

Deelprogramma

Lees hieronder aan welke presentaties en workshops u kunt deelnemen en welke organisaties en projecten u op de CultSpace kunt vinden. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag.

Anders dan voorgaande jaren dient u zich bij uw aanmelding al in te schrijven voor de verschillende sessies. U kunt uw keuze direct aangeven in het aanmeldformulier. Schrijft u zich dus snel in om zeker te zijn van een plek in de sessie van uw keuze. 

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool.

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.
  • U kunt dit favorietenlijstje erbij houden tijdens uw aanmelding.

Doorsturen en liken sessies
Denkt u dat een sessie interessant is voor een collega of iemand uit uw netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. 
Vindt u een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'. 

Vraag voor de spreker
Heeft u een tip of vraag voor de spreker van een sessie? Stuur hem of haar dan een bericht door op het lampje te klikken. De spreker kan uw tip of vraag meenemen in de voorbereiding van de sessie. 

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt u een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaatsvinden. Klik hier voor het blokkenschema.

Sterretje achter titel sessie
Het * achter een titel geeft aan dat deze presentatie samen met een andere presentatie in hetzelfde uur is geplaatst. Bij de keuze voor de ene presentatie, kiest u dus automatisch ook voor de andere presentatie in dat uur. Dit staat aangegeven in het blokkenschema

Print uw favorieten

Arbeidsmarkt

Titel: MBA Cultuur, Erfgoed en Burgerschap levert managers van morgen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Steve Austen (Amsterdam Summer University)
Farid Tabarki (Studio Zeitgeist)
Omschrijving: Begin 2016 is de MBA opleiding Cultuur, Erfgoed en Burgerschap van start gegaan. In september volgde de officiële certificering van deze topopleiding voor leidinggevenden in de brede cultuursector. Dit MBA (uniek in Europa!) draagt bij aan de ontwikkeling van toptalent in het hoogste segment van de culturele arbeidsmarkt, en combineert daarvoor vaardigheden en kennis uit de bedrijfskunde met ervaringen uit de cultuur- en erfgoedsector. Daarbij wil de opleiding het betrekken van het publiek verder innoveren en ontwikkelen van ‘audience development’ tot ‘citizenship education’. Dit vereist een nieuwe, innovatieve en bedrijfsmatige benadering. De deskundigheid van de huidige leidinggevenden in de sector moet op deze gebieden worden aangescherpt.
Initiatiefnemer en workshopleider Steve Austen (Farid Tabarki is de tweede workshopleider) ontwikkelde voor de Amsterdam Summer University samen met de Netherlands Business Academy het curriculum waarin een twintigtal vooraanstaande personen uit cultuur en bedrijfsleven als gastdocent participeert. De workshop zal vooral aandacht besteden aan de toenemende noodzaak erkende theoretische én praktische kennis van de bedrijfskunde als absoluut vereiste voor succesvol leiderschap in de cultuursector te gaan beschouwen. Mét inspirerende voorbeelden.
Na afloop weet u: Waarom er de komende jaren andere vaardigheden nodig zijn om instellingen te managen, wat het curriculum is, wat voor type leiders er komen, en waarom zij succesvol zijn. En verder: welke nieuwe verdienmodellen en ongewone allianties en netwerken komen op.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Hoe run ik de ‘BV-ik’ in de cultuursector? (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Diane Frenay (Cultuur+Ondernemen)
Anne-Marie Kremer (stichting VACI/CultuurOntwerp)
Omschrijving: De arbeidsmarktpositie van kunstenaars in de culturele sector heeft de aandacht. Wat hebben makers nodig om echt te kunnen ondernemen? In deze deelsessie staat de loopbaan van de kunstenaar centraal. Hoe geven zij invulling aan vraagstukken rond opleiding, bijscholing en pensioen? Welke mogelijkheden zijn er allemaal al en welke ontbreken? En wat kan de overheid doen om de arbeidsmarktpositie van kunstenaars te versterken?
Titel: From the 'old' to the 'new: How traditional cultural organizations in the US are reinventing themselves*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Heather Kurzbauer (Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid)
Omschrijving: As part of a two-year intensive 'promotie' PhD study sponsored by Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid, I am researching labor relations and governance patterns in orchestras in the US and the Netherlands. The Fruits of their Labor takes a close look at how the musicians themselves are taking the lead to reinvent traditional nonprofit structures to benefit not only their work situations but their communities. Examples from major orchestras and regional symphonies will be compared to examples taken from Nederland where fusie. bezuiniging, subsidie-stop have had a huge impact on orchestras. A rethink process to empower cultural policy makers and their stakeholders to develop new mindmaps, new methods to deal with the financial and artistic challenges in this sector. Additional input concerning smaller ensembles informs a presentation inspired by the 2016 International Symphony Orchestra Musicians (ICSOM) Conference where I presented a keynote speech. Convinced that artists/musicians the world over face common challenges, this presentation emphasizes best practices to inspire Dutch artists/musicians/policy makers and managers to cooperate to put culture back on center-stage.
Na afloop weet u: Information-sharing is crucial to success in the cultural sphere where so much emphasis is placed on finances and how to 'get' a share of subsidies. Participants will learn from new US-based initiatives and enter into a dialogue to apply these initiatives to their cultural challenges.
Titel: Vrijwilligers: pijlers onder de musea*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Sjoerd Staal (VSBfonds)
Liesbeth Tonckens (Erfgoed Gelderland)
Omschrijving: In het stuk Het ploetermuseum besteedde nrc.next op 8 juli 2016 uitgebreid aandacht aan de huidige staat van de Nederlandse musea. Uit dat onderzoek kwam weer eens naar voren hoe belangrijk vrijwilligers voor onze musea zijn en hoe deze groep zeer betrokken mensen soms letterlijk musea openhouden voor het publiek. VSBfonds is, in samenwerking met Erfgoed Gelderland, Museumvereniging, LCM en Movisie, verder op onderzoek gegaan. We ondervroegen 263 musea in een enquête over hun vrijwilligersbeleid. Wie zijn de huidige vrijwilligers? Welke taken nemen ze op zich? En wat zijn de knelpunten waar u als museum tegenaan loopt als het om werken met vrijwilligers gaat?
Na afloop weet u: Hoe het vrijwilligersbeleid van Nederlandse musea eruitziet en welke voor- en nadelen er bij het werken met vrijwilligers zijn. Bovendien wordt de Handleiding voor vrijwilligers Beleid in musea gepresenteerd.
Titel: Waar de(n) sector voor staat (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Anne Breure (Veem Huis voor Performance)
Lara Staal (Transitiebureau)
Omschrijving: Over de waarde van cultuur bestaat binnen de sector geen verschil van inzicht: met man en macht, passie en toewijding streven kunstenaars, makers en bestuurders, naar het prikkelen en verbazen van het publiek. Anders is het als het gaat om de waarden binnen de sector. Hoe kan de sector tot een gedeeld waardenpalet voor een goede culturele arbeidsmarkt komen? Hoe urgent is de noodzaak om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector te normaliseren? Sinds eind vorig jaar zijn verschillende kunstenaarsorganisaties bezig met de ontwikkeling van een Fair Practice label. Een keurmerk vanuit de sector voor goed ondernemerschap. Onder leiding van het Transitiebureau gaan we in gesprek welke waarden volgens u ten grondslag liggen aan een Fair Practice label voor goed opdrachtgeverschap en werkgeverschap in de culturele sector.
Titel: BNN-VARA op zoek naar toptalent*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Lisa Rossiele (BNN VARA)
Ralph Stam (BNN-VARA)
Omschrijving: In deze presentatie laat BNN-VARA zien hoe zij naar nieuw talent op zoek gaat. De methode die de omroep daarbij hanteert werkt tevens versterkend voor de naamsbekendheid en sluit aan bij het mediagebruik van de doelgroep. Deze methode van werving (coaching en begeleiding) levert regelmatig toptalenten op.
Na afloop weet u: Hoe u een doelgroep leert kennen en weet te bereiken en hoe u met vallen en opstaan kunt blijven vernieuwen.
Titel: Werken met zzp'ers na de VAR
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Peter van den Bunder (Kunstenvakbond)
Omschrijving: Afschaffing van de VAR verplicht opdrachtgevers en zzp'ers om na te denken over hun onderlinge arbeidsverhoudingen. De gedachte dat een VAR gewoon vervangen kan worden door een modelovereenkomst is te simpel. Het vraagt ook om aanpassing van bedrijfsmodellen. Arbeidsverhoudingen moeten transparant, duurzaam en zuiver zijn. Begin december zitten we halverwege de transitieperiode. Tijd voor een tussenbalans. Wat zijn de ervaringen? Welke lessen zijn er te leren? En hoe kan de periode tot 1 mei 2017 zo optimaal mogelijk worden benut? In deze workshop delen we beleidservaring, praktijkervaringen en cases rondom werken met modelcontracten.
Na afloop weet u: Wat de aandachtspunten en do's en don'ts zijn om zo optimaal mogelijk met zzp'ers te blijven werken. U weet hoe u zich moet aanpassen aan de veranderde werkelijkheid van de afgeschafte VAR.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Beat the system: Arbeidsmarkt (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Matthijs Booij (Patty Morgan)
Roy Cremers (Stichting Voordekunst)
Omschrijving: Om aanspraak te kunnen maken op financieringsmogelijkheden worden aan culturele ondernemers voorwaarden gesteld, die niet altijd in overeenstemming zijn met de werkwijze en gewenste creatieve vrijheid die nodig is om goed werk te leveren.
Die voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de rechtsvorm: dat een aanvraag vanuit een stichting afkomstig is, is vaak een voorwaarde voor een toekenning van een subsidie. Hoe ga je daar aan ZZP’er in de culturele sector mee om? In deze werksessie staat de vraag hoe cultureel ondernemers – werknemers en instellingen – hun weg vinden in het systeem centraal. Welke mogelijkheden zijn er? Welke invloed heeft de keuze voor een rechtsvorm op je arbeidsmarktpositie? Hoe kunnen belemmeringen in nieuw cultuurbeleid worden weggenomen?

Het ministerie van OCW staat in december aan de start van het proces om input op te halen voor een herijking van het cultuurbeleid vanaf 2021. In een doorlopende reeks werksessies onder de titel ‘Beat the system’ gaan makers uit verschillende disciplines een dag lang met elkaar en het publiek in gesprek over het cultuurbeleid van de toekomst. Waar lopen makers in het huidige systeem tegenaan? En welke waarden moet het Rijk uitdragen in haar cultuurbeleid als het gaat om de onderwerpen diversiteit, innovatie en arbeidsmarkt? Die vragen staan een dag lang centraal in de werksessies van ‘Beat the system’. De opbrengsten van de dag worden na afloop van de conferentie aangeboden aan het ministerie van OCW.
Titel: Double Degree: kunst en wetenschap*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Patrick Cramers (Codarts Rotterdam)
Roger Teeuwen (Willem De Kooning Academie)
Omschrijving: Codarts, Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit versterken samen hun vooraanstaande positie in het kunstonderwijs met een uniek aanbod van een Double Degree.
Uit een onderzoek van de drie instituten blijkt dat er een aanzienlijke groep (internationale) studenten is die de mogelijkheid willen krijgen meerdere studies tegelijk te doen: om hun talent in de kunsten te ontwikkelen én zich te verdiepen in de wetenschap. De Double Degree speelt daarop in met een specifiek programma waarmee de student beide studies kan afronden met een diploma. Het aangepaste programma is niet alleen uniek maar daagt studenten ook sterk uit zich cross-sectoraal te ontwikkelen en zich te ontpoppen tot vernieuwers van het toekomstige beroepenveld. Oftewel: tot wetenschappers die creatief kunnen denken en handelen, en kunstenaars die een theoretische verdiepingsslag maken van hun vakmanschap. Met de krachtenbundeling in Rotterdam worden de bakens van het huidige onderwijsstelsel verzet.
De opleiding is gestart in september 2016 en wordt mede ondersteund door OCW. Tijdens de presentatie bespreekt Patrick Cramers van Codarts de achtergronden en de opzet van het studieprogramma. Ook komen de Double Degree-studenten aan het woord.
Na afloop weet u: Hoe met een samenwerking tussen een kunstvakhogeschool en een universiteit nieuwe en andere (internationale) talenten hun weg weten te vinden én dat er nieuwe en andere arbeidsmarktperspectieven nodig zijn.
Film of beeldmateriaal:Klik hier


Beleid & Onderzoek

Titel: Naar een nieuw publiek voor symfonieorkesten?*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Ineke Nagel (Vrije Universiteit Amsterdam)
Omschrijving: Het EO-lab is een samenwerkingsproject van drie Europese symfonieorkesten die samen kennis willen opbouwen over het aantrekken en binden van nieuwe publieksgroepen. Met Europese subsidie ontwikkelde de orkesten elk een niet-reguliere muziekproductie waarin ze experimenteerden met nieuwe inhoud en manieren van communicatie. Ook nodigden ze mensen uit de regionale omgeving van het orkest uit om te deel te nemen aan (de voorbereidingen van) de nieuwe muziekproductie. Zo voerde het Orkest van het Oosten samen met amateurmusici en een bekende volkszanger het slotoptreden uit op een schoolplein in Almelo.
De Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht of het publiek van de – sterk uiteenlopende - experimentele muziekproducties daadwerkelijk ‘nieuw’ was vergeleken met het reguliere publiek van de drie orkesten. Het antwoord: ja. De bezoekers bezochten minder regelmatig een klassiek concert, waren van minder hoge leeftijd en, bij twee van de drie projecten, minder hoog opgeleid.
In deze presentatie hoort u alles over het EO-lab en het evaluatieonderzoek.
Na afloop weet u: Wat de inhoud en achtergronden zijn van dit internationale project rond het aantrekken en binden van nieuw concertpubliek en in hoeverre deze poging succesvol was.
Titel: Presentatie Cultuur in Beeld 2016 (OCW)
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Semra Gülhan (Ministerie van OCW)
Andries van den Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Robert Oosterhuis (Ministerie van OCW)
Omschrijving: Cultuur in Beeld geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector op basis van cijfers en onderzoek. Daarmee speelt de publicatie in op de behoefte aan een feitelijk en cijfermatig beeld van de sector bij mensen die het cultuurbeleid vormgeven. De onderzoeken en cijfers komen van het CBS en het SCP, gegevens van de cultuurfondsen, brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie zelf.
In deze sessie presenteert OCW de hoofdlijnen van Cultuur in Beeld 2016. Aan bod komen de belangrijkste ontwikkelingen. Daarbij is bijzondere aandacht voor de thema’s diversiteit, spreiding, arbeidsmarkt en digitalisering. Vervolgens gaan we in gesprek met u nader in op trends en ontwikkelingen, hoe de sector hiermee omgaat en welke rol de overheid hierin kan spelen. OCW heeft het SCP gevraagd een cultuurmonitor te ontwikkelen, die Cultuur in Beeld met ingang van 2018 gaat vervangen. We lichten onze overwegingen toe en geven een schets van de te treffen voorbereidingen in de loop van 2016 en in 2017. Natuurlijk willen we ook van u weten wat u belangrijk vindt bij het monitoren van het cultuurbeleid.
Na afloop weet u: ...wat de trends en ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector zijn die in Cultuur in Beeld 2016 staan.
Titel: Cultuur in stedelijke regio's: metropoolregio Amsterdam
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Felix Rottenberg (Amsterdamse Kunstraad)
Jur Botter (Gemeente Haarlem)
Ebrien den Engelsman (Kunstraad Groningen)
Bert Boer (Muiderslot)
Omschrijving: De Raad voor Cultuur presenteerde in het voorjaar van 2015 de Agenda Cultuur 2017-2020 en verder. Daarin adviseert de Raad om stedelijke regio’s centraler te stellen in het cultuurbeleid. In de woorden van de Raad: “Zij zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk.” In haar brief ‘Ruimte voor Cultuur’ onderschreef de minister het idee om meer aandacht te schenken aan de positie van stedelijke regio’s.
De Amsterdamse Kunstraad (AKr) zoomt tijdens deze sessie in op een van die stedelijke regio’s. De metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de stadsregio Amsterdam. Na een korte presentatie over de omvang en betekenis van de cultuursector in metropoolregio Amsterdam (feiten en cijfers), gaan we in discussie onder leiding van AKr-voorzitter Felix Rottenberg. Hoe leggen we het initiatief bij de stedelijke regio’s, zoals de Raad voorstelt?
Na afloop weet u: Wat de metropoolregio Amsterdam op cultureel gebied te bieden heeft en hoe groot en divers het publiek is. U bent op de hoogte van de economische impact van de cultuurregio, ook in vergelijking met andere regio's.
Titel: Energietransitie en cultuurcreatie: kansen voor de culturele sector en de creatieve industrie (OCW)
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Tobias Zwijnenburg (Ministerie van OCW)
Fred Schoorl (Branchevereniging Nederlandse Architectuurbureaus)
Marieke Rietbergen (Design Innovation Group)
Yvonne Boerakker (TKI Urban Energy )
Hans-Lars Boetes (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Omschrijving: Deze deelsessie bestaat uit een presentatie en daarna een panelgesprek met gelegenheid voor vraag en antwoord. Als u deelneemt aan deze deelsessie, weet u na afloop meer over de energietransitie, wat dit gaat betekenen voor Nederland en de kansen die er liggen voor de culturele sector en de creatieve industrie. Op de klimaattop in Parijs in 2015 zijn er 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag. De gemiddelde temperatuur mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen, CO2 moet met 80% worden gereduceerd en partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen. Nederland zit in een transitie naar een betaalbare CO2-arme energiewinning.
In de erfgoedbalans is dit benoemt tot één van de thema’s voor de toekomst. De energietransitie zal een grote impact hebben op hoe ons landschap er uit gaat zien. Dit gaat van het plaatsen van windmolens tot het zetten van oplaadpalen voor elektrische auto’s. Dit kan effect hebben op de culturele waarde van onze landschappen en de beschermde dorps- en stadsgezichten. Hoe kunnen erfgoed, kunst en de creatieve industrie hier een rol in spelen? Door de energietransitie aan cultuurcreatie te koppelen, kunnen we er voor zorgen dat onze toekomstige landschappen, dorpen en steden
Na afloop weet u: Wat de energietransitie voor Nederland gaat betekenen en welke kansen het klimaatverdrag biedt aan de culturele sector en creatieve industrie.
Titel: De cijfers voorbij: voorspellen van ondernemersvertrouwen in de kunsten*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Hans Onno van den Berg (ConjunctuurWijzer)
Bert Koopman (ConjunctuurWijzer)
Omschrijving: We houden bijna allemaal van cijfers. Vooral op congressen. Die geven - net als het CBS - publiekscijfers, kosten, opbrengsten en de laatste trends. Maar de meeste cijfers vertellen hoe het was, niet wat er komt. Dat doet de ConjunctuurWijzer. Die meet het ondernemersvertrouwen en kijkt vooruit naar bedrijfsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen. Komt er straks meer publiek naar de festivals, gaan de musea meer aankopen, zullen de schouwburgen mooiere programma's brengen? Daarnaast leert u met uw kunstinstelling op de nabije toekomst in te spelen. De cijfers voorbij...
www.conjunctuurwijzer.nl
Na afloop weet u: Waarop een kunstinstelling of branchevereniging zich moet voorbereiden, wat de belangrijkste ontwikkelingen binnen de cultuur zijn en hoe het eigen beleid daarop afgestemd kan worden.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Festival Atlas 2015*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Harry van Vliet (Hogeschool van Amsterdam)
Omschrijving: Ondanks het grote economische en sociaal-culturele belang van festivals is er geen totaaloverzicht van het festivallandschap in Nederland. Deze zomer is het nulnummer van de Festival Atlas verschenen met een analyse van het landschap van muziekfestivals in Nederland in 2015. De atlas geeft antwoorden op vragen zoals: hoe ziet dit festivallandschap er precies uit? Is de programmering van muziekfestivals vernieuwend of is er sprake van festivallisatie? Hoe zetten muziekfestivals social media in? En hoe verschilt het festivallandschap per provincie? De atlas helpt festivalorganisatoren en (lokale) beleidsmakers beter onderbouwde keuzes te maken over het organiseren of subsidiëren van festivals. Inmiddels is de editie 2016 al in de maak. Tijdens Cultuur in Beeld presenteren we vast een ‘sneak preview’ over de ‘hype’ van food festivals. Zie www.festivalatlas.nl
Na afloop weet u: Hoe het Nederlandse festivallandschap eruitziet, zodat u beter onderbouwde keuzes kunt maken bij het organiseren of subsidiëren van een festival.
Titel: Basis voor Cultuureducatie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ronald Kox (LKCA)
Marlies Tal (LKCA)
Omschrijving: De Basis voor Cultuureducatie dient als een 'gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat'. Zo staat het verwoord in de motie van juli 2015 van de Kamerleden Monasch en Van Veen. Op basis van deze motie heeft minister Bussemaker het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst gevraagd een handreiking te ontwikkelen voor de inrichting van een basis voor cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren. De handreiking bevat een toekomstvisie voor de lange termijn, adviezen voor de huidige mogelijkheden bij de driehoek overheid, onderwijs en culturele instellingen, en adviezen over drempels en knelpunten die de komende vier jaar aangepakt zouden moeten worden.
De Basis voor Cultuureducatie houdt in: gelijke culturele ontwikkelkansen voor iedereen van 0 tot 18 jaar, cultuureducatie met een doorlopende leerlijn en geïntegreerd in het curriculum, de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie, kennismaking en talentontwikkeling, en een cultuurrijke leer- en leefomgeving.
Na afloop weet u: Wat de Basis voor Cultuureducatie inhoudt en welke bijdrage zijzelf, als vertegenwoordigers van overheden, onderwijs en cultuur, kunnen leveren aan het realiseren ervan voor kinderen en jongeren. Ter inspiratie zien we hoe dit bij Laterna Magica, leergemeenschap van 0 tot 18 jaar, gaat.
Titel: Cultuuronderzoek en de relatie met de Nationale Wetenschapsagenda (OCW)
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Robert Verhoogt (Ministerie van OCW)
Cas Smithuijsen (Radboud Universiteit)
Jeroen Boomgaard (UvA )
Omschrijving: Cultuurinstellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, cultureel besef, identiteit en sociale cohesie. Bovendien zijn ze een economische factor van betekenis. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om je als kunstenaar of instelling te onderscheiden. Hoe houd je je profiel als culturele instelling scherp? Hoe zorg je ervoor dat je vernieuwend en maatschappelijk relevant werk maakt?
Tijdens deze deelsessie gaan we met u in gesprek over het onderzoek door en voor cultuurinstellingen. Wat zijn de belangrijkste en meest urgente kennisvragen in uw sector? Wat is de rol van cultuurinstellingen in de (inter)nationale kennisinfrastructuur? Hoe kan de uitwisseling van resultaten van onderzoek worden bevorderd? En welke perspectieven ziet u voor uw instelling in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de belangrijkste domeinen van Nederlands onderzoek in beeld zijn gebracht? Ook kunst en cultuur vormen hierin immers een belangrijk element.
Na afloop weet u: Welke kansen en mogelijkheden er voor de culturele sector zijn op het gebied van kennisdeling en onderzoek.


Diversiteit

Titel: Twee keer kijken: een intergenerationeel perspectief op de stad*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Maren Siebert (Foam Fotografiemuseum Amsterdam )
Omschrijving: Foam presenteert het intergenerationele wijkproject Twee keer kijken: een bijzonder fotografieproject waarin ouderen en jongeren samen fotograferen. Het project vond plaats van 2014 tot 2016 in vier verschillende stadsdelen in Amsterdam. De resultaten en verhalen zijn gepresenteerd in een eigen tentoonstelling. Foam werkte hierbij intensief samen met instellingen in de buurt, scholen, woonzorgcentra, jongerenwerk en wijkcentra.
Foam brengt met Twee keer kijken twee verschillende generaties met elkaar in contact. Samen fotograferen is een laagdrempelige manier om een gesprek aan te gaan en in aanraking te komen met het perspectief van de andere generatie en op een nieuwe manier naar elkaar en de omgeving te leren kijken. Zo zet Foam fotografie in als een medium dat verschillende generaties en buurtbewoners uit verschillende culturen met elkaar verbindt.
Foam kent een lange geschiedenis in wijkgericht werken, met een focus op diversiteit. Waar loop je tegenaan in dergelijke projecten? Hoe werk je samen, met verschillende generaties, die ook nog eens cultureel divers zijn? Hoe werk je samen met kennispartners? Hoe zorg je ervoor dat je deelnemers bereikt én in hun kracht aanspreekt?
Na afloop weet u: Wat de waarde is van intergenerationeel werken door middel van fotografie, hoe je uiteenlopende (oudere) deelnemers bereikt, activeert en in aanraking brengt met elkaar en hun eigen talenten en hoe je samen kunt werken op wijkniveau bij het vinden van nieuwe doelgroepen.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Hoe denkt de sector zelf over diversiteit in toezicht?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Adriana Strating (Het Nieuwe Instituut)
Swati Sen Gupta (Julidans)
Maarten Bul (Novel Works | De Kring)
Martine Fransman (Cultuur+Ondernemen)
Omschrijving: Het onderzoek Governance in cultuur: stand van zaken 2016 wees uit dat verjonging en culturele diversiteit van belang zijn voor de invulling van een nieuwe maatschappelijke verbinding: ”Wees niet bang voor het lastige gesprek. Diversiteit is goed voor de tegenspraak die je nodig hebt voor goed bestuur en toezicht”, aldus minister Bussemaker.
Maar hoe denkt de sector er zelf over? Cultuur+Ondernemen, binoq ATANA en de NVTC gaan met u dieper in op hoe diversiteit in besturen en raden van toezicht bij kunnen dragen aan een succesvolle organisatie. Tijdens de workshop gaan we onder begeleiding van experts met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkcases die het belang van verschillende type diversiteit in toezicht uitdiepen: leeftijd, etnische achtergrond en algehele samenstelling.
Na afloop weet u: Hoe je diversiteit in toezicht krijgt en hoe u dat in uw eigen praktijk kunt stimuleren zodat het bijdraagt aan een succesvolle organisatie.
Titel: Aan de slag met de Code Culturele Diversiteit
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ghieslaine Guardiola (HHH)
Laura van Eeden (Art-S-Cool)
Angelo Bromet (Dutch Soil Bookings, MFC No Limits )
Chantal Tjin (Zelfstandige)
Omschrijving: Vanaf 2017 zullen fondsen en het Rijk bij de verantwoording van subsidies vragen naar het diversiteitsbeleid van de instelling. Bij de aftrap van deze sessie vertelt minister Bussemaker waarom zij de Code Culturele Diversiteit opgenomen heeft in haar beleid. Aansluitend volgt er een presentatie over de code als beleidsinstrument. Welke stappen zijn nodig om de code te implementeren? Waar kunnen instellingen terecht voor ondersteuning? Hoe werkt de Databank van Diversiteitsexperts en Best-Practices?
Na een toelichting op de code staat de winnaar van de Code Culturele Diversiteit Award 2015 centraal. Laura van Eeden, directeur van het kunstenaarscollectief Art-S-Cool in de Haagse Schilderswijk, vertelt over de succesfactoren van hun aanpak.
Als afsluiting reikt een panel van deskundigen uit de Databank Diversiteitsexperts praktische handvatten aan om aan de slag te gaan met de vier P’s. De panelleden beantwoorden ook concrete vragen. Na afloop kunt u met hen verder praten bij de stand Code Culturele Diversiteit in de Cultspace. De sessie wordt op inspirerende wijze geleid door Ghieslaine Guardiola.
Na afloop weet u: Hoe je dankzij de concrete voorbeelden en handreikingen uit de workshop zelf een duurzaam diversiteitsbeleid kunt ontwikkelen en uitvoeren.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: #Identity/New Arts Nijmegen*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: José Verhaegh (New Arts Nijmegen / Lindenberg huis voor de kunsten)
Roché Nieuwendam (KampRas | New Arts Nijmegen)
Khadiye Sialiti (New Arts Nijmegen / ArtEZ)
Omschrijving: In het verbinden en werken met diverse groepen mensen wordt vaak de nadruk gelegd op de verschillen in plaats van de overeenkomsten of juist ieders individuele kracht. Beleidsmakers en werkers in de culturele en welzijnssector zijn geneigd om doelgroepen op te delen naar etnische, culturele en sociale herkomst. New Arts pleit er juist voor om dit niet te doen!
De werkwijze van New Arts blijkt bijzonder succesvol waar het gaat om diversiteit, verbinding, maatschappelijke impact en talentontwikkeling. We tonen inspirerende voorbeelden en laten onder andere jong talent en jonge makers aan het woord die lak hebben aan diversiteit maar wel werken in of met zeer diverse groepen jongeren. Fascinerend hieraan is dat het haaks staat op veel beleid. Tegelijkertijd biedt het uiterst succesvolle antwoorden op vragen waar beleidsmakers en werkers vaak met de handen in het haar zitten.
Na afloop weet u: Hoe je succesvol zeer diverse (jonge) doelgroepen kunt bereiken en op bijzondere, verbindende wijze met ze kunt werken. En verder: dat het benoemen van diversiteit verbinding kan tegenwerken en hoe noodzakelijk het is om de eigen normen en werkwijze ter discussie te stellen.
Titel: Ruimte voor nieuwe verhalen (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Nisrine Mbarki ()
Omschrijving: De Code Culturele Diversiteit stelt: ‘Een groot deel van de kunstsector lijkt in verhouding te staan met een bepaald deel van de samenleving. Het publiek, de kijkers en de kopers zijn voornamelijk autochtone blanke Hollanders.’ Hoe kunnen we ruimte geven aan nieuwe verhalen, zodat de cultuursector een betere weerspiegeling geeft van het DNA van héél Nederland? Drie makers presenteren hun werk. Wat is er volgens hen nodig om ruimte te maken voor nieuwe verhalen? Tegen welke drempels lopen zij aan en hoe komen ze daar overheen? Hoe bereik je nieuw publiek? Over deze en andere vragen gaan zij met u in gesprek.
Titel: Divers en verbindend programmeren*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Carolien Ruigrok-NIeuwland (Laaktheater | Cultuur Concreet)
Alicja Wilusz (Laaktheater)
Omschrijving: Hoe enthousiasmeer je 80 Polen om je theater te bezoeken? Of 150 Hindoestanen? Dit zijn twee belangrijke doelgroepen van het Laaktheater in Den Haag. Samen met de Poolse gastprogrammeur (vrijwilligster Alicja Wilusz) van het wijktheater vertelt Carolien Ruigrok-Nieuwland tijdens deze presentatie over de werkwijze die ze hanteren.
Het Laaktheater wil mensen de kans geven te ervaren dat kunst een middel is om emoties te voelen en een plaats te geven, om situaties te herkennen en om meer te weten te komen over andere culturen. Daarnaast moeten mensen natuurlijk meemaken hoeveel ontspanning en plezier kunst kan geven. Met de culturele voorhoede uit de wijk - de gastprogrammeurs - ontwikkelt het theater een programma, afgestemd op en aansluitend bij de wensen, smaken en feesten van de verschillende bevolkingsgroepen in stadsdeel Laak. Door samen te programmeren boort Laaktheater nieuw publiek aan en neemt het drempels weg. Het is een van de manieren om de inwoners te verleiden een bezoek te brengen aan het theater en betrokkenheid te genereren. De werkwijze van wijlen Doro Siepel (Theater Zuidplein in Rotterdam) is hierbij een belangrijke bron van inspiratie.
Na afloop weet u: Dat voor het bereiken van een divers publiek, samen en vraaggericht programmeren noodzakelijk is en hoe u dat voor elkaar krijgt.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Van Syrië naar de veiligheid in EYE*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Monique Aartsen (EYE Filmmuseum)
Wanda Steiger (Vluchtelingenwerk Nederland)
Omschrijving: Vanuit haar persoonlijke interesses in het Midden-Oosten, vluchtelingen en het diversiteitsvraagstuk, dacht Monique Aartsen na over wat zij zelf zou kunnen doen om diversiteit binnen EYE te bevorderen. Ze deed dat door vrijwilligers, waaronder tien vluchtelingen bemiddeld door Vluchtelingenwerk, te betrekken bij de verhuizing van de collectie naar het nieuwe collectiecentrum van EYE. EYE gaf ruimte voor werk waarvoor taalbegrip en technische kennis niet de eerste prioriteit zijn.
Door de vrijwillige hulp van vluchtelingen bij de verhuizing van de collectie kwam een interculturele uitwisseling tot stand tussen mensen met zeer verschillende achtergronden. Zo ontstonden persoonlijke ontmoetingen tussen medewerkers van EYE en vluchtelingen, en traden vernieuwingen op in denken, ideeën en beeldvorming. Voor vluchtelingen betekent het vrijwilligerswerk collega's krijgen, deel uitmaken van een team, interactie met Nederlanders, een ingang tot de arbeidsmarkt en de Nederlandse taal en cultuur beter leren kennen.
Monique presenteert haar verhaal aan de hand van (film)beelden.
Na afloop weet u: Dat samenwerken met collega’s uit verschillende landen met verschillende culturele achtergronden inspirerend en verrijkend is.
Titel: Diversiteit bestaat al*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Bertien Minco (Jeugdcultuurfonds)
Angelo Martinus (Mad Skills)
Omschrijving: Het Jeugdcultuurfonds en Mad Skills gaan samen de wereld vergroten van kinderen waar thuis geen geld is om te dansen en muziek te maken. Dat doen we met een grote Danscampagne op plekken waar deze kinderen al te vinden zijn. Mad Skills is een belangrijke speler in de urban dance culture – een cultuur waarin diversiteit volkomen vanzelfsprekend is. Zwart, wit, jong, oud, meisje, jongen, arm, rijk: tijdens de battles en optredens wordt iedereen gewaardeerd om wat hij of zij laat zien. In urban culture zijn geen grenzen in gender, kleur, leeftijd of uitkomst.
Binnen de culturele sector zijn nog grote ‘culturele’ verschillen. Dat kan anders! Mad Skills en het Jeugdcultuurfonds proberen niet krampachtig diversiteit te creëren, maar zoeken naar mogelijkheden elkaar te versterken. Onze oproep luidt: zoek verbinding, ondersteun de plekken waar alles al gebeurt. Hoe? Dat laten we u graag zien!
Na afloop weet u: Bent u zó geïnspireerd dat u op zoek gaat naar culturele partners om samen grenzen te verleggen.
Titel: Hoe urban art de stadsschouwburg verlicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Nita Liem (Don't Hit Mama, lid van de Urban Support Group)
Bart Deuss (Don't Hit Mama, lid van de Urban Support Group)
Bryan Druiventak (Solid Ground Movement, lid van de Urban Support Group)
Omschrijving: De workshop van de Urban Support Group: danstheater Don’t Hit Mama vertelt in woord en beeld over Big Town, een dansevent in de stadsschouwburg Amsterdam met een sterke bindende werking. Ter plekke geven we ook een demonstratie met enkele urban dansers. U ervaart welke specifieke kwaliteiten deze dansvormen hebben, hoe je met dans een verhaal over jezelf kunt vertellen, hoe je contact kunt maken met een vreemde, hoe je kunt verbinden. Wees niet bang: u wordt niet gedwongen te dansen maar wel uitgedaagd om mee te bewegen - in de zin van meedenken, mee wegen.
Verder gaat de workshop over de plek die urban dans de beoefenaars binnen de gemeenschap en in Nederland geeft. En hoe urban art Nederland een plek in de wereld geeft. Én… hoe de stadsschouwburg verlicht werd.
De Urban Support Group (USG) is in 2015 opgericht. De groep bestaat uit Don’t Hit Mama, Spin Off, Solid Ground Movement, Epitomy, Urban House Groningen en Sample Culture. Gesteund door het FCP maakt het platform een statement over de kracht en het belang van urban art.
Na afloop weet u: Wat de sociale, verbindende kracht van urban art is, hoe die bijdraagt aan identiteit en wat het delen van ieders verhalen oplevert voor de omgang met diversiteit.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Strategie voor nieuw kunstonderwijs
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Wilco Witte (SKVR)
Geert Drion ()
Omschrijving: SKVR Rotterdam, de grootste organisatie voor kunsteducatie van Nederland, gaat cultuureducatie veel sterker dan voorheen toegankelijk maken voor jonge Rotterdammers die van huis uit niet met cultuur in aanraking komen. Diep in de Rotterdamse wijken gaan we nieuwe culturele plekken creëren: lokale ontmoetingsplekken, waar jonge mensen zelf het eigenaarschap op zich nemen. We doen dat vanuit de overtuiging dat samen kunst beoefenen de grenzen tussen culturen overbrugt.
SKVR verandert daarom haar programmering en organisatie van een systeem- en aanbodgedreven werkwijze naar een contextgerichte manier van werken. Daarin staan inclusiviteit en community building centraal. Deze veranderingen hebben gevolgen voor alle onderdelen van de organisatie: pedagogische visie, methodiek, programmering, aansturing, huisvesting, samenwerkingspartners, competenties van docenten, systemen en processen.
Inmiddels zijn we ruim een jaar bezig met de voorbereidingen. Omdat we weten dat steeds meer instellingen voor deze uitdaging staan, willen we onze ervaring en visie op de betekenis van die verandering in een interactieve workshop uitwisselen.
Na afloop weet u: Hoe SKVR cultuureducatie toegankelijk wil maken voor jonge mensen die ver van het onderwerp afstaan en welke consequenties dat heeft voor zowel de programmering als de organisatie en de daar werkzame professionals zelf.
Titel: Beat the system: Diversiteit (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Monique Duurvoort (MDDance)
Omschrijving: Hoe kan het Rijk ervoor zorgen dat de culturele infrastructuur het DNA van héél Nederland vertegenwoordigt en dat deze toegankelijk is voor iedereen? De culturele sector zit voor sommigen op slot, wie geeft hen de sleutel? In deze werksessie duiken we aan de hand van korte filmpjes van makers dieper in de wereld van Nederlandse kunstenaars en hun ervaringen met het vertellen van nieuwe verhalen. Welke ingrediënten dragen bij aan het succesvol presenteren van nieuwe projecten en verhalen? Wat hebben makers nodig? Waar lopen zij tegenaan? We gaan erover in gesprek met de makers uit de videoclips.

Het ministerie van OCW staat in december aan de start van het proces om input op te halen voor een herijking van het cultuurbeleid vanaf 2021. In een doorlopende reeks werksessies onder de titel ‘Beat the system’ gaan makers uit verschillende disciplines een dag lang met elkaar en het publiek in gesprek over het cultuurbeleid van de toekomst. Waar lopen makers in het huidige systeem tegenaan? En welke waarden moet het Rijk uitdragen in haar cultuurbeleid als het gaat om de onderwerpen diversiteit, innovatie en arbeidsmarkt? Die vragen staan een dag lang centraal in de werksessies van ‘Beat the system’. De opbrengsten van de dag worden na afloop van de conferentie aangeboden aan het ministerie van OCW.
Titel: “INNOVERSITY”, de onlosmakelijke band tussen Innovatie en Diversiteit
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Frans Jennekens (NTR)
Omschrijving: Publieke omroep NTR wil het debat over diversiteit in de media een stap verder brengen door te focussen op de onlosmakelijke band tussen innovatie en (culturele) diversiteit, ofwel “Innoversity”. Diversiteit als onderdeel van de vernieuwing van de programma’s en de organisatie.
In het voorjaar organiseerde de NTR, samen met andere publieke omroepen en mediaorganisaties de “Innoversity Parade 2016” (zie ook http://www.innoversityparade.nl/). In het kader van deze grote conferentie werden de resultaten gepresenteerd van een eerste onderzoek naar “innoversity”.
Tijdens de sessie laten we aan de hand van Best Practices uit dit onderzoek zien wat het belang is van “innoversity” voor de culturele/media sector. Over hoe oude en nieuwe media steeds meer gaan overlopen in elkaar. Aan de hand van voorbeelden uit de programma’s en projecten van de NTR (zoals “Rauwkost”) laten we zien hoe we in de praktijk bezig zijn om diversiteit en innovatie aan elkaar te koppelen op alle mediaplatforms. Met als doel om zoveel mogelijk de samenleving te representeren, zowel wat betreft mediaconsumenten als de makers van de programma’s.
Na afloop weet u: Wat “innoversity” betekent en waarom de combinatie van diversiteit en innovatie van vitaal belang is voor de culturele sector in het algemeen en de mediasector in het bijzonder om onmisbaar te blijven voor de moderne cultuur/media gebruiker. En hoe de omroep van Sinterklaas diversiteit als een creatieve uitdaging oppakt.
Titel: Kunstvakonderwijs en diversiteit: onverenigbare begrippen?*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marie-Louise Smolenaars (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Mohamed Yusuf Boss (Urban House Groningen)
Rajae El Mouhandiz ()
Tjon Rockon (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Omschrijving: Kunstvakonderwijs en diversiteit. Die begrippen gaan nog niet altijd goed samen. Kunstvakonderwijs, Jeugdcultuurfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben de handen ineengeslagen om werk te maken van een representatievere instroom in het kunstvakonderwijs.
Samen stellen we scouts aan die talentvolle jongeren opsporen en aanmoedigen zich aan te melden bij het kunstvakonderwijs. Tegelijkertijd maken de verhalen van de talenten en hun ervaringen de routes vanuit de amateurkunst en cultuureducatie naar het kunstvakonderwijs zichtbaarder en toegankelijker.
Tijdens deze sessie presenteren de samenwerkende partijen hun ambities en vertellen talentvolle jongeren met een diverse achtergrond over hun dromen, keuzes en ervaringen.
Na afloop weet u: De wensen en ideeën van jongeren met verschillende culturele achtergronden over het kunstenaarschap en de (on)mogelijkheden van de amateurkunstsector en het kunstvakonderwijs om daarop in te spelen.
Titel: Vind die Vibe - in een kunstproject voor ouderen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Rieke Schouten (Fonds Sluyterman van Loo / Stichting RCOAK)
Tineke Posthumus (Fit-Art)
Omschrijving: Hoe vind je de 'vibe' in een kunstproject voor ouderen? Tineke Posthumus, kwartiermaker van Lang Leve Kunst in Lochem/Zutphen, zag het gebeuren tijdens de productie van de Witte Wiev’n Revue. Deelnemers stapten over hun verlegenheid heen, zorgprofessionals trokken mensen erbij, de wethouder liep ermee weg en faciliteert (of financiert) nu van harte, lokale ondernemers betaalden of hielpen in natura en er meldden zich meer vrijwilligers aan dan nodig was. Nog wekelijks leidt deze vibe tot nieuwe ideeën en initiatieven.
Hoe je het voor elkaar krijgt dat alles vanzelf gaat, ontdekt u in deze workshop. U verplaatst u letterlijk in de verschillende stakeholders/rollen en ervaart hoe die geïnspireerd raken. Wat hebben zij nodig en wat hebben zij te bieden?
Daarna vertelt Tineke Posthumus over de vibe bij de productie van Witte Wiev’n. Zij neemt u mee in de totstandkoming. Ze laat zien wat de impact op mensen was en hoe zij veranderden, niet alleen de ouderen maar álle partijen. Ten slotte geeft zij duiding: hoe is dit volgens haar ontstaan?
Na afloop weet u: Hoe je een duurzaam lokaal kunstaanbod voor kwetsbare ouderen start, samen met zorg/welzijn en andere stakeholders. Plus: wat de vibe veroorzaakt die maakt dat iedereen erbij wil horen.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Een kijkje achter De Man Is Lam*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Ahmet Polat (Hazazah Film & Photography )
Omschrijving: Fotograaf en creator Ahmet Polat vertelt over het project De Man Is Lam, een onderzoek naar man-zijn in deze tijd, dat resulteert in een theatervoorstelling, foto-expositie en radiodocu. Een complex project want het wordt gemaakt voor nieuw publiek, door drie kunstenaars (Lucas De Man, Ahmet Polat en Rashif El Kaoui) met drie co-producenten (Stage-Z, St. Nieuwe Helden, Het Zuidelijk Toneel). Ahmet geeft een kijkje in de keuken hoe een dergelijk project uiteindelijk tot het gewenste resultaat komt, wat zijn de struikelblokken bij het bereiken van het gewenste publiek (mix van nieuw en bekend publiek), het interviewen van mannen uit verschillende culturen en in de samenwerking met elkaar. Omlijst met voorbeelden en beeld- en geluidsmateriaal uit het lopende onderzoek en zijn eerdere werk. Meer info over het project: demanislam.nl
Na afloop weet u: Waar je aan moet denken bij het starten en ontwikkelen van een artistiek project waarbij veel mensen en partijen betrokken zijn. En: hoe je alle verschillende wensen, belangen en verwachtingen tot hun recht laat komen.
Titel: Kunst en cultuur als bindmiddel Nederlanders en nieuwkomers
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Maaike Kluft (Movisie)
Bora Avric (Movisie / KIS)
Omschrijving: In sociaal artistieke projecten werken maatschappelijk betrokken kunstenaars samen met sociale pro-fessionals aan vraagstukken als participatie van ‘kwetsbare’ burgers en het vergroten van de sociale verbinding in wijken. Door de komst van relatief veel vluchtelingen, is er de laatste tijd een toename van kunstprojecten over én met vluchtelingen, soms opgezet in samenwerking met sociale professio-nals. Kunst en cultuur helpen om verschillende groepen met elkaar te verbinden. Ze vergroten begrip en acceptatie en versnellen de integratie van nieuwkomers, vooral wanneer het gaat om projecten die zowel voor Nederlanders als vluchtelingen zijn opgezet in de eigen wijk of leefomgeving.
Na afloop weet u: Welke goede goede voorbeelden van sociaal artistieke projecten er zijn. En daarnaast welke elemen-ten en interventies nu echt werken en hoe u dit zelf in uw werk en projecten kunt toepassen. De sessie is voor iedereen die op zoek is naar ideeën en handvatten om kunst- en culturele projecten met, voor en door vluchtelingen op te zetten.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Van buiten naar binnen: diversiteit in personeelsbeleid (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Rachelle Bottenbley (Wijzer Werven)
Astrid Prummel (Out in the Open)
Paola Verduyn Lunel (Gemeente Den Haag)
Bercan Gunel (NGL international)
Saundra Williams (Bijlmer Parktheater)
Omschrijving: De diversiteit die onze samenleving typeert, moet ook op de werkvloer aanwezig zijn. Als diversiteit op een efficiënte manier wordt ingezet, haal je meer creativiteit, flexibiliteit en innovatie in huis. Hoe diversifieer je je personeelsbeleid in de breedste zin van het woord? Hoe zorg je ervoor dat het personeelsbestand in je organisatie divers is en hoe kom je aan de goede mensen? Aan de hand van een aantal goede voorbeelden worden bouwstenen gepresenteerd om in de eigen organisatie te implementeren.
Titel: Het rendement van Scrooge*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jaap Lampe (Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem)
Omschrijving: In de Stadsschouwburg van Haarlem is al drie keer in de kerstperiode een familievoorstelling georganiseerd rond het verhaal van Scrooge & Marley van Dickens. Het betrof een samenwerking tussen professionals en amateurspelers met veel jonge kinderen, onder anderen uit de kanswijk Schalkwijk. Het is een geweldige manier om de relevantie van theater in de stad daadwerkelijk te tonen, kinderen in contact te brengen met theater en kunst en ook andere bevolkingsgroepen daarbij te betrekken. De samenwerking met de professionals (Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp en Joost Prinsen) leidde tot pareltjes op het gebied van verbinding, inspiratie en samenwerking. Het theater als spil van de samenleving. De burgemeester noemde de voorstelling in zijn nieuwjaarstoespraak een schoolvoorbeeld. Hoe breng je een relevantere verbinding beter tot stand? Ook het kijkje achter de schermen voor de donateurs leverde kippenvel op. Schouwburgdirecteur Jaap Lampe vertelt er met verve over!
Na afloop weet u: Hoe je als theater met een activiteit een relevante plek kunt opeisen in je stad, hoe je krachten bundelt, hoe je jongeren theater kunt laten beleven en hoe je met aansprekende professionals het verhaal anders kunt vertellen.
Film of beeldmateriaal:Klik hier


Innovatie

Titel: Het verband tussen nieuwe technieken, een ander publiek en nieuwe financierders
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Peter Verbaas (Wijzer Werven )
Marjolein van Weegen (Wijzer Werven)
Sanne Grijsen (Het Gelders Orkest)
Omschrijving: Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe kansen en uitdagingen voor culturele organisaties met zich mee. Niet alleen in hun relatie met huidige en nieuwe bezoekersgroepen maar ook in de wijze van presenteren en programmering. Peter Verbaas, partner bij Charistar en actief in het programma van Wijzer Werven, laat zien hoe je met het aangaan van strategische partnerships als culturele instelling je waardepropositie en strategie kan versterken. En hoe dit een basis kan zijn voor nieuwe financieringsbronnen.
Peter illustreert dit aan de hand van twee cases. 1) Het Museum voor Beeld en Geluid is in een samenwerking met YouTube tot een andere manier van programmering en presentatie gekomen en werd daarmee aantrekkelijk voor een ander publiek. 2) Bij Art Rocks en ART Tube zijn op vernieuwende wijze cross-overs ontstaan tussen muziek, beeldende kunst en social media. Ook daarmee is een nieuw publiek bereikt en interactie gerealiseerd.
Na afloop weet u: Wat nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor kunst en cultuur, voor de wijze van presenteren en programmeren, voor de manier waarop je de relatie met je publiek aangaat én hoe dit leidt tot nieuwe samenwerkingspartners en financieringsbronnen.
Titel: Jongeren boeien en binden*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Janneke Berkelbach van der Sprenkel (Nationale Archeologiedagen)
Paul Sikkema (Qurius )
Omschrijving: De leefwereld van kinderen en jongeren is volop in beweging. Veel instellingen vinden het lastig om de ontwikkelingen te volgen en voor jonge doelgroepen relevant te blijven. Het kan echter wél, ook als het om erfgoed gaat. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek dat jongerenmarktonderzoeksbureau Qrius begin 2016 uitvoerde in opdracht van de Stichting Nationale Archeologiedagen, met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de erfgoed- en archeologiebeleving van kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar. Waar worden ze enthousiast van (en waarvan nadrukkelijk niet)? De resultaten bieden handvatten om in de toekomst programmering te ontwikkelen die beter aansluit bij de belevingswereld van de jeugd om zo verjonging van publiek en vrijwilligers in gang te zetten.
Tijdens de sessie presenteren we, samen met enkele jongeren, de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. We starten breed, met hun beleving van het culturele aanbod in het algemeen, waarna we specifieker ingaan op erfgoed. We leggen steeds verbindingen met de ontwikkelingen die momenteel onder kinderen en jongeren plaatsvinden. Na de presentatie gaan we met u in gesprek over de praktische toepassing van de resultaten.
Na afloop weet u: Hoe je kinderen en jongeren in segmenten kunt verdelen, ze enthousiast kunt maken over erfgoed en hoe je ze kunt verleiden zich daarin te verdiepen tijdens een evenement of museumbezoek.
Titel: Betrek je publiek: crowdfunding voor instellingen*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Michiel Bos (Voordekunst)
Omschrijving: Binnen de kunst- en cultuursector groeit de behoefte naar integratie met het publiek. De manier om je achterban te binden en te vergroten is om haar nog dichterbij te halen: van afstandelijke toeschouwer naar deelgenoot. Hoe groei je als instelling mee met de veranderende samenleving? Hoe bind je (nieuwe) doelgroepen? En hoe geef je je fans het gevoel dat ze echt onderdeel worden van het product?
Sinds 2014 adviseert en begeleidt Voordekunst campagnes van instellingen in tien verschillende disciplines bij het betrekken van publiek. Hoe zet je crowdfunding in om betrokkenheid te oogsten? Door middel van financiële donaties laten de vele donateurs zien dat ze het belangrijk vinden dat het project wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd biedt de betreffende instelling exclusieve en unieke tegenprestaties waarmee het publiek betrokken wordt op alle mogelijke manieren: voor en achter de schermen.
Resultaten? Met een effectieve pr-campagne verstevig je niet alleen je huidige achterban, maar bereik je ook nieuwe doelgroepen, creëer je zichtbaarheid, versterk je het imago en krijg je inzicht in de samenstelling van je publiek. Een effectieve manier om de relatie met je publiek te verduurzamen en ambassadeurs te maken voor het leven.
Na afloop weet u: Dat crowdfunding veel meer is dan een vorm van alternatieve financiering. U weet hoe u contact maakt met uw doelgroep om deze onderdeel te laten zijn van uw project. Kortom: hoe u crowdfunding kunt inzetten om een duurzame relatie met uw publiek op te bouwen.
Titel: Beat the system: Innovatie (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Hajo van Doorn (Worm)
Henriette Post (Fonds Podiumkunsten)
Omschrijving: Een beeldend kunstenaar die toneelstukken maakt. Een danser die ook tentoonstellingen cureert. Kunstenaars werken steeds meer multidisciplinair, terwijl het huidige kunstbestel en de financieringsstructuren nog erg gericht zijn op monodisciplinaire makers. Hoe zorgen we ervoor dat de aansluiting op inhoud en financiering beter tot stand komt? Wat is er mogelijk als er ruimte wordt gemaakt voor multidisciplinaire benaderingen? In een gesprek met makers, fondsen en kunstvakopleidingen verkennen we de mogelijkheden van een cultuurbestel met meer ruimte voor multidisciplinaire makers.

Het ministerie van OCW staat in december aan de start van het proces om input op te halen voor een herijking van het cultuurbeleid vanaf 2021. In een doorlopende reeks werksessies onder de titel ‘Beat the system’ gaan makers uit verschillende disciplines een dag lang met elkaar en het publiek in gesprek over het cultuurbeleid van de toekomst. Waar lopen makers in het huidige systeem tegenaan? En welke waarden moet het Rijk uitdragen in haar cultuurbeleid als het gaat om de onderwerpen diversiteit, innovatie en arbeidsmarkt? Die vragen staan een dag lang centraal in de werksessies van ‘Beat the system’. De opbrengsten van de dag worden na afloop van de conferentie aangeboden aan het ministerie van OCW.
Titel: Een huwelijk van crowdfunding en cultuurlening*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Alexander Ramselaar (Stichting Cultuur+Ondernemen)
Simon Douw (Douw & Koren)
Omschrijving: Voor Nederlandse makers is financieren van hun plannen en projecten een grote uitdaging. Om een breed scala aan financieringsmogelijkheden voor de culturele sector en creatieve industrie met elkaar te verbinden en de drempel voor het gebruik hiervan door makers te verlagen, is het noodzakelijk dat aanbieders van financiering de handen ineen slaan en gezamenlijk concrete producten ontwikkelen.
In een pilot onderzoeken Douw&Koren en Cultuur+Ondernemen de kansen van de productcombinatie crowdfunding (via Kickstarter) en cultuurlening voor Nederlandse designers. Zij gaan, ondersteund door een begeleidingstraject, concreet met hun eigen cases aan de slag. We willen weten of de productcombinatie cultuurlening–crowdfunding kansrijk voor hen is. En zo ja, in welke vorm zijn deze kansen het best uit te nutten? Kunnen we de combinatie (nog) succesvoller maken? Welke drempels komen designers tegen bij het overwegen en implementeren van deze financieringsvormen en de combinatie in het bijzonder? En is het mogelijk om vanuit de begeleidende organisaties deze drempels te verlagen?
Veel vragen tijdens deze workshop. Maar natuurlijk ook veel antwoorden. En ruimte voor uw vragen, interactie en feedback.
Na afloop weet u: Welke onderscheidende waarde de combinatie van crowdfunding en cultuurlening heeft, samen en ten opzichte van elkaar. En: welke hindernissen voor succesvolle werving weggenomen moeten worden en door wie.
Titel: Serious gaming: Van Facebookvriend tot Vriend voor het leven*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Pien Rommens (Nederlands Openluchtmuseum )
Esther Metternich (Nederlands Openluchtmuseum)
Omschrijving: In het vernieuwde Nederlands Openluchtmuseum, dat eind september 2017 open gaat, verbinden wij geschiedenis en bezoekers middels Queesten. Queesten zijn gecombineerde fysieke en online game-achtige uitdagingen die het museumpark, de collectie, tentoonstellingen, medewerkers en bezoekers verbinden. Voorafgaand, tijdens en na een bezoek. Van Facebook tot exclusieve Queesten voor onze Vrienden, van speler tot medeontwerper, van eenmalig tot Vriend voor het leven.
Geschiedenis was nog nooit zo leuk. Dus laat u ook verleiden en neem deel aan deze sessie. Een voorproefje vindt u op http://www.openluchtmuseum.nl/ontdek-het-museum/queesten-en-games/
Na afloop weet u: Dat bezoekerservaringen verlengd worden met Queesten, dat er meerdere type spelers zijn, en dat Queesten vooral gaan over museale overdracht.
Titel: The Art of Impact
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Michiel Munneke (The Art of Impact)
Birgit Donker (Mondriaan Fonds)
Omschrijving: The Art of Impact, een initiatief van de zes publieke cultuurfondsen, is een tijdelijk onderzoeks- en stimuleringsprogramma gericht op het maken van maatschappelijke impact. Dit gebeurt door kunstenaars en andere maatschappelijke sectoren te laten samenwerken. Het programma heeft meer dan honderd projecten mogelijk gemaakt.
Onafhankelijk onderzoeksbureau Kwinkgroep onderzocht de projecten op impact en het tot stand komen en het verloop van de partnerships. Opvallend: de bereidheid tot samenwerking is onder kunstenaars groot maar blijft achter bij maatschappelijke organisaties en - zeker - bij bedrijven.
In deze workshop deelt The Art of Impact haar ervaringen én de kennis en ervaring die er al langer bij de fondsen is. We nodigen u uit met ideeën te komen om ook maatschappelijke organisaties en bedrijven tot samenwerking te bewegen: wat is daarvoor nodig?
Na afloop weet u: Wat de do's en don’ts zijn in (het stimuleren van) de samenwerking van kunstenaars met maatschappelijke organisatie en bedrijven. Na afloop kunt u deze direct toepassen in uw eigen praktijk.
Titel: Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed?*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marco de Niet (Stichting DEN)
Omschrijving: Het internet heeft allerlei nieuwe vormen van interactie met digitale cultuur mogelijk gemaakt. Cultuur- en erfgoedinstellingen zijn op zoek naar mogelijkheden om met hun digitale aanbod waarde te creëren voor bestaande en nieuwe gebruikersgroepen. Waardecreatie met cultuur uit heden en verleden voor nu en de toekomst, dat is de essentie van de digitale uitdaging waar de cultuursector voor staat. Productie, gebruik en behoud van cultuur beïnvloeden elkaar hierbij steeds meer. Het onderscheid tussen culturele bronnen en cultureel erfgoed is in de digitale omgeving niet strak te maken. Deze wederzijdse beïnvloeding van productie, gebruik en behoud noemt DEN het digitalecultuurcontinuüm.
Dit concept staat centraal in de wijze waarop DEN vanaf 2017 haar rol in de BIS als ondersteunende instelling zal invullen voor zowel cultuurproducerende als erfgoedinstellingen. DEN streeft naar het versterken van de relatie tussen cultuurmakers en cultuurbewaarders, met name op het gebied van born digital cultuuruitingen. Hoe kunnen we gezamenlijk de waarde van ons digitale aanbod versterken? En hoe bepalen we wat in de collecties van erfgoedinstellingen terechtkomt?
Na afloop weet u: Hoe cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen hun samenwerking op het gebied van digitalisering kunnen vergroten om de waarde van hun digitale aanbod te vergroten. En: welke ondersteuning DEN als bovensectoraal kennisinstituut daarbij biedt.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Cultureel ondernemen in historische gebouwen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Birgit Dulski (Nyenrode Business Universiteit | CES)
Menno Heling (MMNieuws.nl / ifthenisnow.eu)
Omschrijving: Historische gebouwen zijn bijzonder en dierbaar vanwege hun cultuur-historische betekenis. Ze zijn het kristallisatiepunt van verhalen, vormen het icoon van een plek, en zijn onderdeel van de collectief ervaren identiteit van een stad of dorp. Het is wel van belang dat deze gebouwen hun maatschappelijke functie koesteren om toegankelijk te blijven voor het publiek. Om de culturele functie in historische gebouwen te behouden, gaan we culturele ondernemers assisteren in hun innoverend ondernemerschap – althans waar culturele programmering onderdeel is van deze functie.
We willen daarvoor een ‘community of practice’ opzetten en faciliteren door bijeenkomsten (workshops, congressen) te organiseren en ondernemers en deelnemers op een inspirerende manier bij elkaar te brengen. Vervolgens gaan we samen ideeën ontwikkelen en innoveren.
Met deze workshop willen we aanvullende ideeën verzamelen en het plan van aanpak verder ontwikkelen. Helpt u mee?
In dit project en in deze workshop werkt het Center for Entrepeneurship and Stewardship (CES) van Nyenrode Business Universiteit samen met BMH, uitgever van het vakmedium voor cultureel ondernemerschap www.MMNieuws.nl.
Na afloop weet u: Welke vaardigheden culturele ondernemers in historische gebouwen nodig hebben om succesvol te zijn. En: waarom dit vraagt om nieuwe verdienmodellen, ongewone allianties en nieuwe inzichten over energiebewustzijn en communitydenken.
Titel: De betrokken kunstenaar (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Janneke van Kersten (NWO)
Marleen Stikker (De Waag)
Monique Masselink (PRA muziektheater)
Saskia van Grinsven (Movisie)
Omschrijving: Kunst en cultuur staan allang niet alleen meer op zichzelf, maar zijn in toenemende mate geëngageerd met de maatschappelijke werkelijkheid. Er zijn tal van voorbeelden van samenwerking tussen de cultuursector en andere (publieke) domeinen zoals zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening en meer. Kunstenaars en culturele instellingen leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook kunstvakopleidingen zien de waarde van een geëngageerde rol voor hun studenten na afstuderen en besteden er in de opleiding aandacht aan. Het is echter vaak lastig om vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen. Hoe vinden cultuur en professionals in andere sectoren elkaar? Wat is nodig om het samenbrengen van vraag en aanbod te stimuleren?
Titel: Successen dankzij de Non-fictie Transmediaregeling*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Joris van Ballegooijen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
Eefje Blankevoort (Prospektor)
Omschrijving: Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds steunen gezamenlijk vernieuwende producties rond maatschappelijke vraagstukken waarin filmische elementen, vormgeving en digitale cultuur samenkomen.
De internationaal gewaardeerde Non-fictie Transmediaregeling heeft sinds de start vele succesvolle projecten voortgebracht. Bekende voorbeelden? BISTRO IN VITRO, een online sciencefictiondocumentaire over de toekomst van vlees met een fictief sterrenrestaurant als platform. Het prijswinnende REFUGEE REPUBLIC, een multidimensionale montagemix over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp. En DE ASIELZOEKMACHINE, een interactief journalistiek project over het Nederlandse asielbeleid.
Joris van Ballegooijen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertelt hoe de Transmediaregeling non-fictie projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleert en cross-overs en innovatie bevordert.
Eefje Blankevoort presenteert op welke manier DE ASIELZOEKMACHINE de complexe wereld van het Nederlandse asielbeleid onderzoekt. Met een reeks brainstorms, tentoonstellingen, een website, een webdocumentaire, een tv-documentaire en een radio-tweeluik heeft DE ASIELZOEKMACHINE vluchtelingen, burgers, beleidsuitvoerders en beleidscriticasters mee laten denken, met elkaar verbonden en samen laten zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in het beleid.
Na afloop weet u: Hoe het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds samen nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren, en hoe een interactief journalistiek project over ons asielbeleid tot inspirerende nieuwe inzichten kan leiden.
Titel: Innovatie in het boekenvak - het binnenste buiten
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jurriaan Rammeloo (KVB Boekwerk)
Margot Gerené (Blueyard)
Omschrijving: Iedere markt innoveert op zijn eigen manier. Het boekenvak is een krachtige mix van een cultureel product en ondernemerschap. Ondernemers in het boekenvak, of het nu uitgevers, schrijvers of boekhandelaren zijn, zijn allemaal bezig met innovatie. De omzet in de markt is stabiel en de marges staan onder druk. De middelen om te innoveren zijn daarmee beperkt. Desondanks zijn er mooie initiatieven op het gebied van creatie, productie en verspreiding.
Tijdens de workshop vertellen we hoe de context van een markt bepalend is voor de innovatie. We keren een aantal initiatieven binnenste buiten en gaan met de deelnemers in gesprek. Heeft u zelf een innovatie waar het boekenvak van kan leren? Kom naar de workshop en laat het ons weten!
Na afloop weet u: Hoe innovatie in de context van het boekenvak werkt, wat u daaraan kan toevoegen en wat u ervan leert.
Titel: Boer zoekt kunstenaar: FoodLabPeel
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Lucas Mullie (Foodcurators)
Hilde Westerik (Foodcurators)
Netty van de Kamp (BKKC)
Omschrijving: Er is geen onderwerp waar de meningen zo over verdeeld zijn als vlees. De één kan geen maaltijd zonder, terwijl de ander nog liever zijn eigen hand opvreet. Hoe dan ook, iedereen realiseert zich dat de consumptie van vlees impact heeft op de omgeving. Dat is in Nederland nergens zo voelbaar als in Noord-Brabant.
Innovatie in de basis van de voedselindustrie: de boeren willen wel, maar weten niet hoe. Of zoals Elies Lemkes (algemeen directeur ZLTO) het prachtig verwoordt: “Boeren hebben kunstenaars nodig om hun verhaal te vertellen, want dat kunnen ze zelf niet”. Bkkc is in samenwerking met ZLTO het project FoodLabPeel gestart. Boeren uit de Peelregio worden gekoppeld aan een kunstenaar om via co-creatie nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen over voedselvraagstukken.
Samen met u verkennen we in deze workshop met boer, kunstenaar en de partners verschillende casussen uit de agrarische sector die vragen om innovatieve oplossingen. Deels zijn die er al. Zoals Patécafé, waar paté wordt geserveerd en gesproken wordt over de uitdagingen in de varkensindustrie. Ook ú gaat aan de slag met delen van het vijfde kwartier van het varken…
Na afloop weet u: Wat de waarde van kunst en cultuur voor de agrarische sector kan zijn, ook als symbool voor andere sectoren.
Film of beeldmateriaal:Klik hier
Titel: Publiek & presentatie: innovatie bij culturele instellingen (OCW)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Dorien Fröling (ADC)
Rob Strevelaar (NedPho)
Omschrijving: Culturele instellingen zijn altijd bezig met de vraag hoe zij het publiek op vernieuwende manieren kunnen benaderen. Aan de hand van drie vooruitstrevende voorbeelden worden drempels en doorbraken van innovatie bij culturele instellingen besproken. Wat was de aanleiding om te innoveren? Hoe creëer je binnen je organisatie ruimte voor innovatie? Wat levert innovatie de instellingen op?
Titel: Cross-over als kans (maar geen toverdrank)*
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Brett Bannink (Provincie Utrecht)
Annelies van der Horst (DSP-Groep BV)
Omschrijving: De provincie Utrecht kiest ervoor om cultuur cross-overs te stimuleren en faciliteren. Zo wil men de dynamiek in de samenwerking tussen cultuur, creativiteit en maatschappelijke vraagstukken benutten en vergroten.
In dat kader heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar best practices in Nederland: wat zijn goede voorbeelden van cross-overs, wat zijn de succes- en faalfactoren, welke partijen werken erin samen en welke rol zou de overheid hierin kunnen vervullen. Ook werkt de provincie aan een aantal cases om het cross-overgedachtegoed daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
Behalve dat we de uitkomsten van het onderzoek presenteren, gaan we met u in gesprek over uw ervaringen en uitdagingen binnen dit thema. Alvast een prikkelende uitspraak ter overdenking:
“Zijn kunstenaars en creatieven ‘tovenaars’ die met een ingreep de wereld op zijn kop kunnen zetten? Men hoopt door de inzet van een kunstenaar vaak op een ‘deus ex machina’ die met een geweldig inzicht of project een doorbraak forceert. Maar is dat terecht? Tegelijkertijd zijn de eigenaren van maatschappelijke vraagstukken en regimespelers namelijk niet vanzelfsprekend genegen om de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk ook echt te delen."
Na afloop weet u: Wat een cultuur cross-over is, wanneer het kansrijk is die in te zetten, en wat de succes- en faalfactoren zijn. En verder: welke voorbeelden van geslaagde cross-overs zijn er en hoe kunnen provincies en gemeente ze binnen een breder netwerk stimuleren.


CultSpace

Titel: Willen de Kooning Academie
Thema:
Sprekers: Jade Ruijzenaars (Willen de Kooning Academie)
Niels Vrijdag (Willen de Kooning Academie)
Selma Hengeveld (Willen de Kooning Academie)
Liesbeth van Tongeren (Willen de Kooning Academie)
Anna Saaltink (Willen de Kooning Academie)
Omschrijving:
Titel: Bezoekers Beleving Onderzoeksmethode
Thema: Beleid & Onderzoek
Sprekers: Terry Brochard (Theater Beleving)
Thomas Lievestro (Lievestro)
Omschrijving: Hoe beleven bezoekers hun bezoek aan uw instelling? Wat definieert deze beleving? Wat gebeurt er vanaf binnenkomst tot vertrek? Door letterlijk te kijken door de ogen van de bezoeker krijgen we een goed beeld van mogelijke verbeteringen in uw gebouw.
Theater Beleving ontwikkelt een nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethode die rijke inzichten biedt in hoe uw bezoekers een bezoek ervaren. Hierbij maken we gebruik van nieuwe opkomende technologie. Door de resultaten van verschillende bezoeken aan verschillende culturele instanties te combineren, kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Cross-overs tussen verschillende sectoren zorgen ervoor dat iedereen een stap verder kan.
We gaan graag in gesprek met bedrijven en instanties die op zoek zijn naar kennis en inspiratie, en samen met ons een brug willen slaan tussen de verschillende sectoren.
U weet na bezoek:Wat bezoekersbeleving is, wat bezoekers in andere sectoren beleven, en hoe we daar onderzoek naar kunnen doen.
Titel: Zullen we onze kennis delen?
Thema: Beleid & Onderzoek
Sprekers: Jack van der Leden (Boekmanstichting)
Mieke Nooijen (Boekmanstichting)
Hilde Klein (Boekmanstichting)
Omschrijving: Als hét kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland verzamelt en verspreidt de Boekmanstichting informatie over onderzoek en trends in de culturele sector. De Boekmanstichting faciliteert het culturele debat en is de verbindende schakel tussen onderzoekers, de culturele sector en beleidsmakers.
Maak kennis met de inspirerende bronnen uit onze (digitale) collectie. We belichten thema’s als diversiteit, publiek, arbeidsmarkt en innovatie en laten de belangrijkste onderzoeken zien. We tonen u de Cultuurindex Nederland, de AEX-index voor cultuur, en het tijdschrift Boekman over trends in kunst en cultuur. Ook geven we voorlichting over verdere activiteiten, zoals agenderende debatten en netwerkbijeenkomsten. Zo delen we onze kennis: de sleutel tot verbinding.
U weet na bezoek:Wat de recente onderzoeksresultaten op het gebied van (culturele) diversiteit, publiek, arbeidsmarkt en innovatie zijn. En wat de belangrijkste trends in de culturele sector zijn.
Titel: Wat kan het LKCA voor ú betekenen?
Thema: Beleid & Onderzoek
Sprekers: Hans Scholten (LKCA)
Angela van Dijk (LKCA)
Sanne Scholten (LKCA)
Omschrijving: Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ontmoet u graag in de Cultspace. Het LKCA zet zich in voor professionals die werken voor cultuur op school of in de vrije tijd. Wij leveren hen kennis en ondersteuning. En we willen hen ook graag ontmoeten.
Welke vragen hebt u op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst? Waar zou volgens u onderzoek naar moeten worden gedaan? Hoe en waarmee kunnen we u in uw professie verder helpen? We horen het graag.
Maar we vertellen ook graag. Over onze activiteiten het afgelopen jaar en onze plannen voor komend jaar. Of over de Basis voor Cultuureducatie. En we laten u met trots onze publicaties zien. Een Kleurrijke basis bijvoorbeeld, over de ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs. Of onze nieuwe Cultuurkrant NL met al het nieuws over de sector.
U weet na bezoek:Wat het LKCA is en met welke vragen cultuurprofessionals bij het kennisinstituut terecht kunnen.
Titel: Project Internationaal Cultuurbeleid
Thema: Beleid & Onderzoek
Sprekers: Diana van Berk (HKU Kunst en Economie)
Connor Boshuijer (HKU Kunst en Economie)
Omschrijving:
Titel: Museum zonder Muren
Thema: Diversiteit
Sprekers: Zeraja Terluin (Museum zonder Muren)
San Jonker (Museum zonder Muren)
Omschrijving: Museum zonder Muren laat een kleine expositie zien, gemaakt met bewoners van de Transvaalbuurt. De expositie heet Museum van de Buren en gaat over samenleven in een diverse wijk in Amsterdam. De methodiek van Museum zonder Muren komt in de expositie naar voren. We gaan ook graag met u in gesprek over participatieve museale programma's in multiculturele wijken.
Stel ons daarnaast vooral uw vragen. Bijvoorbeeld: hoe bereik je de mensen en wat vind je als samenleving belangrijk om te vertellen? Of: hoe gebruikt Museum zonder Muren de stem van de burger en hoe bewaken ze de artistieke kwaliteit? Het programma is mede interessant omdat de musea in het algemeen worden aangejaagd meer buiten de muren te gaan werken. Precies wat Museum zonder Muren al doet.
U weet na bezoek:Hoe een participatief traject verloopt, hoe de medewerkers van Museum zonder Muren werken, en hoe wij artistieke kwaliteit versus input van burgers borgen en verwerken in een programma.
Titel: Operatie Moedig Hart
Thema: Diversiteit
Sprekers: Inge van de Vorst (De Liefdesdokter)
Wendie Huis in 't Veld (De Liefdsdokter)
Annet Schottert (De Liefdsdokter)
Babette Verdult (De Liefdsdokter)
Hanne Boekland (De Liefdsdokter)
Omschrijving: De Liefdesdokters, -broeders en -zusters nodigen u op een luchtige manier uit om samen te leren over verbinding. Met uzelf, elkaar en het grotere geheel. Op de CultSpace maakt u kennis met ervaringsgerichte positieve psycho-educatie in een theatraal jasje. Een greep uit het aanbod: een consult bij De Liefdesdokter voor een moedig hart (zeven minuten met recept op maat), vaccinatie voor zelfliefde (vier minuten compassiebehandeling), 'Jij-maakt-het-verschil-virus-verspreiding' (prikkeling voor het ervaren van onderlinge verbondenheid) en #speelhetdoor (eigentijds contactspel). De crew bestaat uit een zeer divers gezelschap van vrijwilligers. Zie voor meer info www.deliefdesdokter.nl
Na een bezoek aan De Liefdesdokter bent u verbonden met uw eigen verlangen. U weet wat uw aandacht vraagt en bent geïnspireerd en gemotiveerd hiermee aan de slag te gaan. Op de liefde!

U weet na bezoek:Wat u op uw hart heeft en wat u raakt. U bent verbonden met uw eigen verlangen en bent gemotiveerd hiermee aan de slag te gaan. U raakt geïnspireerd om de zaken eens van een andere kant te bekijken en om hierover te praten.
Titel: Talent voor Gastvrijheid
Thema: Diversiteit
Sprekers: Conny Groot (MusicGenerations)
Mustafa El Sheikh (MusicGenerations )
Omschrijving: Talent voor Gastvrijheid brengt vluchtelingen/nieuwkomers en Nederlandse talenten samen vanuit een inclusieve visie op de samenleving en dus op het delen en vervolmaken van immaterieel cultureel erfgoed.
In een levendige uitwisseling van muziek en verhalen van hier en van ver, presenteert Talent voor Gastvrijheid zich met deelnemers afkomstig uit de AZC's van Amsterdam, Rotterdam en Oranje Drenthe.
U weet na bezoek:Dat het maken van muziek en het delen van verhalen universeel waardevol en herkenbaar zijn.
Titel: Toon uw culturele gezicht op de roze loper van iktoon
Thema: Diversiteit
Sprekers: Karlijn Vriend (Stichting Promotie Cultuurparticipatie)
Piet Roorda (Platform Promotie Cultuurparticipatie | LKCA)
Omschrijving: ‘Iktoon - kunst van iedereen’ is een campagne die kunstbeoefening in al zijn breedte en diversiteit laat zien en wat dat voor mensen en de lokale omgeving betekent. Van vlogger tot vereniging, van jong tot oud en in alle sectoren van de samenleving, iedereen kan meedoen.
De campagne werd in 2016 voor het eerst gevoerd om de waardering voor amateurkunst te vergroten. Juni werd de maand van de amateurkunst. 72.000 amateurkunstenaars in maar liefst 170 gemeenten toonden hun kunst.
In een (inter)actieve stand kunt u de kleurrijkheid en impact van de campagne zien en ook zelf op ‘de roze loper’ uw culturele gezicht tonen. Zelf onderdeel worden van iktoon en meeliften op de campagne? Dat kan met ieder initiatief waarin amateurkunstenaars zich tonen. In de Cultspace gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
U weet na bezoek:Wat de kracht van de campagne 'iktoon - kunst van iedereen' is en wat dit betekent voor de diversiteit in kunstbeoefening en de lokale samenleving.
Titel: Bekendmaking longlist genomineerden CCD Award 2016
Thema: Diversiteit
Sprekers: Jacek Rajewski (Federatie Cultuur i.s.m. Binoq Atana)
Richtje Sybesma (Binoq Atana)
Soraya Azimullah (Stichting Culture Club)
Omschrijving: De Code Culturele Diversiteit Award 2016 (CCD Award 2016) is de prijs voor een culturele instelling of organisatie die dit jaar culturele diversiteit op een bijzondere en onderscheidende manier in de praktijk heeft gebracht.
Op onze stand maken we de longlist van genomineerden voor de CCD Award 2016 bekend. Bovendien houden we de hele dag live enquêtes en flyer-acties. En er zijn diversiteitsexperts aanwezig voor coaching en advies.
De shortlist van genomineerden wordt medio januari 2017 bekend gemaakt. Dan kan het publiek ook stemmen. De jury neemt die mee in haar beoordeling. De CCD Award 2016 is onderdeel van de campagne om de Code Culturele Diversiteit bij de culturele sector te promoten. De Code biedt concrete handreikingen om op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners (de vier P’s) diversiteitsbeleid te ontwikkelen.
U weet na bezoek:Wat de CCD Award 2016 is en welke organisaties er op de longlist staan. En: dat de Code Culturele Diversiteit hét instrument voor culturele instellingen is om diversiteit integraal te bevorderen.
Titel: Hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector
Thema: Diversiteit
Sprekers: Selma van der Meijs (Cultuur+Ondernemen)
Kimberly Klop (Cultuur+Ondernemen)
Jelma Dokman (Cultuur+Ondernemen)
Marieke Sikkens (Bureau Twee)
Omschrijving: Als hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector houdt Cultuur+Ondernemen zich dagelijks bezig met de thema’s diversiteit en verbinding. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken we hem onafhankelijker zodat hij kan floreren.
Vanuit de Governance Code pleiten we voor diversiteit qua achtergrond, leeftijd en geslacht in de samenstelling van raden van toezicht en besturen. Minstens zo belangrijk vinden we het dat culturele organisaties diverse financieringsbronnen creëren.
Daarnaast is Cultuur+Ondernemen penvoerder en projectadministrateur van het door de minister van Sociale Zaken geïnitieerde Sectorplan. Dit plan hoopt de duurzame inzetbaarheid te vergroten van iedereen die werkzaam is binnen de cultuursector. Er is inmiddels een divers aanbod ontwikkeld van loopbaantrajecten, om- en bijscholing en leerwerkplekken.
Waarover we graag met u meedenken? Hoe u uw concurrenten een stap voor blijft. Hoe u nieuwe doelgroepen aan uw organisatie verbindt. Wat stakeholders voor u kunnen betekenen. En hoe u partnerschappen met hen aangaat.
Nu al een specifieke vraag? Stel die via communicatie@cultuur-ondernemen.nl en krijg op Cultuur in Beeld een kosteloos mini-advies van een van onze adviseurs.
U weet na bezoek:Welke informatie bij Cultuur+Ondernemen verkrijgbaar is en hoe de organisatie hem of haar kan helpen bij cultureel ondernemerschap. Plus: wat ons kosteloze mini-advies is naar aanleiding van een vooraf gemailde vraag.
Titel: Kunsthal als Palais des Festivals
Thema: Diversiteit
Sprekers: Johan Gielen (Kunsthal Rotterdam)
Natallya Boender (Kunsthal Rotterdam)
Omschrijving: Kunsthal Rotterdam komt graag met u in gesprek over het 'Palais des Festivals'.
De Kunsthal innoveert en wordt een culturele plek, een podium en een netwerklocatie ineen waar altijd iets te doen is. In een divers, spraakmakend en vernieuwend event-programma komt de verbinding tussen een divers en nieuw publiek, partner-instellingen, jonge start-ups, sterke merken en makers tot volle bloei. Kan jij waarde toevoegen voor ons publiek en kan de Kunsthal waarde toevoegen aan jouw organisatie? Schuif aan en kom in gesprek.
Titel: #Identity/New Arts Nijmegen
Thema: Diversiteit
Sprekers: José Verhaegh (New Arts Nijmegen / Lindenberg huis voor de kunsten)
Cees de Beer (Mensen zeggen Dingen)
Rosa Celik (New Arts Nijmegen)
Omschrijving: In het verbinden en werken met diverse groepen mensen wordt vaak de nadruk gelegd op de verschillen in plaats van de overeenkomsten of juist ieders individuele kracht. Beleidsmakers en werkers in de culturele en welzijnssector zijn geneigd om doelgroepen op te delen naar etnische, culturele en sociale herkomst. New Arts pleit er juist voor om dit niet te doen!
De werkwijze van New Arts blijkt bijzonder succesvol waar het gaat om diversiteit, verbinding, maatschappelijke impact en talentontwikkeling. We tonen inspirerende voorbeelden en laten onder andere jong talent en jonge makers aan het woord die lak hebben aan diversiteit maar wel werken in of met zeer diverse groepen jongeren. Fascinerend hieraan is dat het haaks staat op veel beleid. Tegelijkertijd biedt het uiterst succesvolle antwoorden op vragen waar beleidsmakers en werkers vaak met de handen in het haar zitten.
U weet na bezoek:Hoe je succesvol zeer diverse (jonge) doelgroepen kunt bereiken en op bijzondere, verbindende wijze met ze kunt werken. En verder: dat het benoemen van diversiteit verbinding kan tegenwerken en hoe noodzakelijk het is om de eigen normen en werkwijze ter discussie te stellen.
Titel: 'CULTUUR MAAKT GELUKKIG' LinC - Hub
Thema: Diversiteit
Sprekers: Klaartje Bult (DutchCulture)
Arnoud van Aalst (Museumstrategies)
Omschrijving: CULTUUR MAAKT GELUKKIG – onder die noemer startte in 2016 vanuit het netwerk van LinC (Leiderschap in Cultuur) het initiatief om cultuur als fundament van ons geluk te laten zien.
Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk van ieder mens. Cultuur kan mensen raken en cultuur kan verbinden. Cultuur kan ons leiden en cultuur kan ons afleiden. Cultuur bevraagt en cultuur beantwoordt. En bovenal, cultuur boeit.
Gunnen wij onszelf geluk, dan verdient cultuur een centrale plaats in onze hoofden, onze harten en in onze samenleving.
Tijdens deze middag zetten wij cultuur centraal en stellen ons de vragen wat geluk eigenlijk is? Waarom maakt cultuur gelukkig? En waarom verdient dat een eigen beweging?
Ruut Veenhoven de ‘Geluksprofessor’ ( emeritus professor social conditions for human happiness aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, directeur van World Database of Happiness en redacteur van Journal of Happiness Studies) is uitgenodigd en hij geeft zijn visie op cultuur in relatie tot geluk.
Van deze middag in oktober wordt een film gemaakt, deze beelden willen we graag tonen tijdens de Cultspace. Voor ons is de Cultuur in Beeld conferentie een goed moment om ook het professionele netwerk uit de cultuursector te enthousiasmeren voor ons verhaal.
Titel: Samen werken werkt!
Thema: Innovatie
Sprekers: Allard Bentvelsen (All Art Professionals )
Arnold Bentvelsen (All Art Professionals)
Omschrijving: All Art Professionals, een community van kunstdocenten, werkt samen met Centra voor de Kunsten, docentencollectieven en andere organisaties die kunsteducatie goed en toegankelijk willen houden. Het doel van onze community is om de diverse kunst- en cultuurgroepen met elkaar te verbinden en samen sterker te staan in de veranderende omstandigheden.
Daarnaast is het, in de veranderende markt, ook belangrijk dat de docenten en amateur-beoefenaars elkaar goed kunnen blijven vinden. Hiervoor hebben we op 1 juli 2015 de site Kiesjedocent.nl gelanceerd. Hier kunnen docenten zich persoonlijk gratis profileren en kunnen amateur-beoefenaars een passende docent zoeken, vinden en kiezen. Sinds die periode hebben zich al meer dan 2.200 docenten aangesloten en wordt de site door vele duizenden bezoekers per maand geraadpleegd. Vele cursisten hebben inmiddels op deze manier hun docent gevonden.
Goed nieuws. Want kunst en cultuur zijn belangrijk voor samen leven. Dat weten we, dat merken we, dat voelen we, kortom dat geloven we.
U weet na bezoek:Welke kansen er ontstaan als je met elkaar samenwerkt bij het inzetten van technologische vernieuwing. En: welke - zelfbedachte - concrete en praktische toepassingen helpen om met de (toekomstige) veranderingen om te gaan.
Titel: Night Fall, het eerste virtual reality-ballet ter wereld
Thema: Innovatie
Sprekers: Harm-Jan Keizer (Nationale Opera & Ballet)
Omschrijving: Als eerste gezelschap ter wereld lanceerde Het Nationale Ballet samen met &samhoud media en Samsung op de Uitmarkt een ballet speciaal gemaakt voor virtual reality: Night Fall. In Night Fall belandt de kijker in een wereld waarin de grens tussen droom en werkelijkheid lijkt te verdwijnen. De choreografie is geïnspireerd door de wereldberoemde ‘witte aktes’ van romantische balletten als Het Zwanenmeer en La Bayadére.
Sinds de lancering is de film meer dan 350.000 keer bekeken door een zeer divers en internationaal publiek. Ook de pers sprak vol lof over dit ‘wonder van klassieke kunst en moderne technologie’ (NRC Handelsblad).
In onze Cultspace kunt u Night Fall bekijken. We vertellen u graag hoe dit bijzondere project tot stand is gekomen en waar u op moet letten als u aan de slag gaat met virtual reality.
U weet na bezoek:Waarmee je rekening moet houden als je werkt met virtual reality in de culturele sector en hoe je met deze techniek een nieuw publiek kunt bereiken.
Titel: Kom langs bij KOM Gelderland
Thema: Innovatie
Sprekers: Anne Ten Barge (KOM Gelderland)
Omschrijving: Kunst Ontmoeten Meedoen (KOM) Gelderland is een samenwerkingsverband van negen culturele centra en twee provinciale partners die staan voor impact met kunst voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Met ons re-integratie project KunstWerk stroomt meer dan 60 procent van de deelnemers naar een betaalde baan, werkplek of studie. Op de zorginstellingen waar onze activiteiten plaatsvinden, vragen deelnemers om minder zorg en medicatie. En door de presentatie van kunstactiviteiten in de wijk ontstaat er inclusie en saamhorigheid in de maatschappij.
Ieder cultureel centrum heeft zijn eigen lokale KOM-afdeling en op provinciaal niveau wisselen we kennis en kunde, succesvolle producten, mogelijkheden tot financiering, docenten, netwerk en expertise met elkaar. Ook organiseren we gezamenlijk scholingsdagen, projectleiderbijeenkomsten, onderzoek en fondsaanvragen.
Waarom zou u in uw eentje lokaal het wiel opnieuw uitvinden als u in een regionaal samenwerkingsverband over al deze kennis en kunde kunt beschikken?
U weet na bezoek:Wat onze lokale KOM afdelingen en het overkoepelende samenwerkingsverband doen en hoe wij werken. Ook zin in een KOM samenwerkingsverband? Er is de mogelijkheid tot implementatie.
Titel: 10 do's & don'ts als kunst, pop en theater gaan samenwerken
Thema: Innovatie
Sprekers: Renske Verbeek (Stadsgehoorzaal | De Kroepoekfabriek )
Sylvia Hagers (KADE40)
Wim Staessens (KADE40)
Marjet Kooij (KADE40)
Tim van Dorp (De Kroepoekfabriek)
Omschrijving: Een kunstencentrum (KADE40) en een poppodium (De Kroepoekfabriek) krijgen samen de opdracht van de gemeente om een theatergebouw (de Stadsgehoorzaal) dusdanig te managen dat alle drie de culturele instellingen er sterker als ooit uit komen.
Onmogelijk? Of niet eens zo'n gekke gedachte? De drie instellingen trekken volle zalen met een goed aanbod dat past bij de stad. De stad is enthousiast. Maar welke haken en ogen zijn er? Wat is er nodig?
Na een jaar intensieve samenwerking halen twee bevlogen directeuren samen met het team en met u het net op. Op de Cultspace komen we in gesprek tot dé 10 do's & don'ts. Wat kunnen we leren van elkaars successen, missers, kennis, oftewel ervaringen?
U weet na bezoek:De tien gezamenlijk geformuleerde do's voor samenwerking tussen culturele instellingen!
Titel: Fonds voor Cultuurparticipatie: Maak het mee!
Thema: Innovatie
Sprekers: Elgar Snelders (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Willemijn in 't Veld (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Omschrijving: Denk en maak mee! Op het online subsidieplatform Jij maakt het mee (www.jijmaakthetmee.nl) van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen mensen laagdrempelig en interactief subsidie aanvragen. Vanaf 2017 richt het platform zich niet meer alleen op kunstprojecten maar ook op erfgoedactiviteiten in de vrije tijd. Bovendien wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd.
Genoeg mogelijkheden voor iedereen. Kom langs bij onze stand en krijg tips over hoe u van uw wilde idee een superproject maakt. Of denk mee over de toekomst van Jij maakt het mee. Liever zelf iets maken? Laat een videoboodschap achter in onze Cultuur maakt iedereen-babbelbox en laat ons weten waarom u cultuur maken zo belangrijk vindt.
U weet na bezoek:Hoe Jij maakt het mee inspeelt op de digitale tijd en het subsidielandschap openbreekt voor alternatieve en diverse aanvragers.
Titel: FryskLab, het mobiele bibliotheekFabLab
Thema: Innovatie
Sprekers: Jeroen de Boer (Bibliotheekservice Fryslân)
Bertus Douwes (Bibliotheekservice Fryslân)
Aan Kootstra (Bibliotheekservice Fryslân)
Omschrijving: FryskLab, het mobiele bibliotheekFabLab van Friesland, is een bibliobus nieuwe stijl waarin in plaats van boeken en collecties nieuwe maaktechnologie beschikbaar wordt gesteld. Denk aan 3D-printers, lasercutter en elektronica.
Onze bus is een Cultspace op zichzelf, waarin wij u alles vertellen over het project. U kunt ook zelf aan de slag. Doelstelling van het project is om digitale geletterdheid te stimuleren, vooral bij jonge mensen.
FryskLab won al verschillende bibliotheekinnovatieprijzen, evenals de Stimuleringsregeling 2015 van Mediawijzer.net.
U weet na bezoek:Hoe bibliotheken in Friesland werken aan het stimuleren van digitale geletterdheid, de resultaten die dat oplevert voor gebruikers en samenwerkingspartners, en de voorbeeldfunctie die FryskLab heeft voor (internationale) bibliotheekorganisaties.
Titel: MMNieuws wil méér weten van de sprekers
Thema: Innovatie
Sprekers: Menno Heling (MMNieuws.nl / ifthenisnow.eu)
Omschrijving: MMNieuws presenteert zich in een stand als online vakmedium over cultureel ondernemerschap.
Onze beperkte stand dient als interviewruimte waar we gedurende de dag een aantal sprekers van Cultuur in Beeld op video ondervragen. Alle deelnemers aan de conferentie krijgen van tevoren een programma, weten dus wanneer welke sprekers geïnterviewd worden, en kunnen naar aanleiding van het gesprek nader met hen kennismaken.
De interviews wordt via YouTube en www.MMNieuws.nl gepubliceerd en gedeeld. Hebt u suggesties voor te interviewen sprekers? Laat het Menno Heling en zijn collega’s een week voor aanvang van Cultuur in Beeld per e-mail weten: menno@ifthenisnow.nl.
U weet na bezoek:Wat MMNieuws is en wie andere lezers/gebruikers van het vakmedium zijn. Plus: welke sprekers op de conferentie mogelijk nog meer voor hem of haar kunnen betekenen.
Titel: Bereik nieuw publiek met het Pop-Up Museum
Thema: Innovatie
Sprekers: Kelly Mostert (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Rutger Rozendal (Noterik BV)
Omschrijving: Culturele instellingen bieden vaak online content aan om nichepubliek te bereiken, maar dat is niet hetzelfde als een echte expositie. Beeld en Geluid experimenteert met MuPoP: een pop-up museum met digitale content in een fysieke ruimte. In deze installatie kan prachtig materiaal vertoond worden aan een divers publiek.
Een pop-up museum is een ontmoetingsplek en een sociaal aanknopingspunt. Culturele instellingen kunnen met een pop-up museum hun impact vergroten, publiek op andere plaatsen bereiken en hun verhaal op een interactieve manier vormgeven.
Op de CultSpace vertonen we een speciale tentoonstelling over de Staatsmijnen. Samen met mediapartner Noterik hebben wij een interactieve installatie ontwikkeld. Bezoekers kunnen op meerdere schermen via hun smartphone de experience beginnen en vragen beantwoorden.
Bij het pop-up museum kijkt en interacteert u met meerdere bezoekers tegelijk naar de installatie en raakt u in gesprek over inhoud en vorm. Gedurende de hele dag verzamelen we al uw ideeën voor tentoonstellingen en locaties.
U weet na bezoek:Dat er een nieuwe, laagdrempelige manier is om tentoonstellingen te maken, waarmee u snel kunt inspelen op bijvoorbeeld actualiteiten of evenementen. U doet ideeën op voor verschillende thema’s en locaties en nieuwe partnerships.
Titel: Let's YouTube
Thema: Innovatie
Sprekers: Hans van der Windt (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Erik van Tuijn (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Jeffrey Braun ()
Dane Vonk (Beeld en Geluid)
Renee Noortman (Beeld en Geluid)
Omschrijving: Beeld en Geluid is met de nieuwe tentoonstelling Let's YouTube op allerlei vlakken innovatief.
We zetten een actueel fenomeen in breder mediaperspectief door de opkomst en de huidige rol van YouTube binnen de context van het veranderende medialandschap te tonen. De focus ligt daarbij op amateurcontent, vanuit Nederlands perspectief. Daarnaast reageren experts op vijf hoofdvragen (‘is YouTube jouw dagboek/leraar/televisie/entertainer/carrière?’) en laten ze de bezoeker nadenken over de impact en het effect van YouTube op henzelf. Er is bovendien uitgebreide interactie in spelvorm, met een begeleidende rol voor hosts.
Met deze tentoonstelling geeft Beeld en Geluid voor het eerst geen AV-content uit eigen archief maar plaatst het nieuwe media centraal. Zo verbinden we de nieuwe makers en producenten aan ons.
Hoe de tentoonstelling eruitziet? U krijgt een impressie via een periscoop. We willen daarnaast van u weten welke Nederlandse publicaties van YouTube moeten worden gearchiveerd.
U weet na bezoek:Wat de opzet en inhoud van Let’s YouTube is en welke verbindende kracht er van de nieuwe tentoonstelling uitgaat.
Titel: Netwerk Digitaal Erfgoed: samen digitale collecties naar het publiek brengen
Thema: Innovatie
Sprekers: Anja Tollenaar (Netwerk Digitaal Erfgoed )
Lizzy Komen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Chris Groeneveld (Cultuurmaatschappij)
Dimitra Atsidis (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Sabrina Verhage (Nieuwe media kunstenaar)
Omschrijving: In de stand van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) vindt u twee showcases over publieksbereik en zichtbaarheid van digitale collecties.

Toon je collectie via Canon van Nederland
In 2017 vertellen tientallen musea samen verhalen van de Canon van Nederland – compleet, gelaagd, vanuit tal van perspectieven en aan een groter publiek dan elk museum apart zou kunnen. Zij maken daarvoor gebruik van hun vaste opstellingen en van de Digitale Collectie Nederland. Fysieke en digitale collecties versterken elkaar.

I play Culture Data GO everyday!
In dit kunstwerk in de vorm van een spel verzamel je zoveel mogelijk cultuur data, geïnspireerd door Pokemon GO. Cultuur Data GO creëert bewustzijn over de toegankelijkheid van digitale collecties. Alle data in Cultuur Data GO is met behulp van het Open Cultuur Data Lab beschikbaar gesteld door culturele instellingen in Nederland.

Deze projecten onderschrijven de nationale strategie digitaal erfgoed, waarbij we dwars door de domeinen en instellingsoverstijgend samenwerken. Het resultaat: diensten die beschikbaar zijn voor een groot publiek. Het NDE vergroot de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed door collecties van archieven, bibliotheken, musea en wetenschappelijke data beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.
U weet na bezoek:Wat het NDE doet om maatschappelijke meerwaarde van digitale collecties te vergroten. Dat het vernieuwende van de nationale strategie sectorbrede samenwerking is. En welke concrete resultaten diverse NDE-projecten laten zien op het gebied van publieksbereik en zichtbaarheid van digitale collecties.
Titel: De kracht van BoekStart en de Bibliotheek op school
Thema: Innovatie
Sprekers: Adriaan Langendonk (Stichting Lezen)
Desiree van der Zander (Stichting Lezen)
Omschrijving: BoekStart en de bibliotheek op school zijn innovatieve leesbevorderingsprogramma's van Stichting Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheeksector. Via deze programma's worden (jonge) kinderen die voorgelezen worden of zelf vrij lezen aantoonbaar beter in taal en informatievaardigheden.