Cultuur In Beeld: Ruimte voor Cultuur

Cultuur in Beeld 2015: Ruimte voor Cultuur

Wanneer | 14 december 2015, 10.00 tot 18.00 uur
Waar | De Fokker Terminal, Den Haag

Op maandag 14 december 2015 vond dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema was dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’. 

Thema
De trek naar de steden is ongeëvenaard: sinds de 21e eeuw leeft voor het eerst de meerderheid van de wereldbevolking in een stad. De aantrekkingskracht van steden, of preciezer gezegd, stedelijke regio’s wordt gevormd doordat zij het brandpunt van creativiteit en innovatie zijn. Voor de regio is cultuur van belang voor het versterken van de eigen identiteit, als bindmiddel tussen bewoners en onmisbaar voor een aantrekkelijk leefklimaat.

Diverse initiatieven op het gebied van kunst en cultuur laten zien dat de relatie tussen steden en de kunst- en cultuursector zich steeds intensiever ontwikkelt. Welke initiatieven zijn dat? Hoe manifesteert cultuur zich op stedelijk, regionaal, nationaal én internationaal niveau? En vice versa: welke betekenis hebben cultuur en cultuurbeleid voor de stedelijke en regionale ontwikkeling? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens Cultuur in Beeld 2015.

Lees meer over de subthema's.

Programma
We openenden de dag plenair. Dagvoorzitter minister Jet Bussemaker ging onder andere in gesprek met politicoloog en planoloog Maarten Hajer, voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en huidig hoogleraar Urban Futures aan Universiteit Utrecht. Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit een breed aanbod van workshops, gesprekken en debatten. Tijdens de borrel konden deelnemers ervaringen uitwisselen en napraten over de dag. 

Voor wie
Het congres Cultuur in Beeld is gericht op medewerkers en directies van culturele instellingen; kunstenaars; cultureel ondernemers; onderzoekers; medewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en cultuurfondsen; en alle anderen die actief zijn binnen de culturele en creatieve sector.

 

Het Cultuur in Beeld magazine staat online!

Lees hier het online magazine met daarin een uitgebreid verslag van het congres door middel van tweegesprekken, filmpjes, verslagen etc. in beeld en woord.

 

 

Presentaties
Vind hier de (PowerPoint) presentaties terug die gehouden zijn tijdens Cultuur in Beeld 2015, inclusief de keynote presentatie door Maarten Hajer.
Mist u een presentatie, of mist u uw eigen presentatie? Stuur deze dan naar anne@spitz.nu en de presentatie wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst.