Cultuur In Beeld 2016: Over diversiteit en verbinding

Cultuur in Beeld 2016: 
Over diversiteit en verbinding

Wanneer | 7 december 2016, 09:00 tot 17:30 uur
Waar | Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Op woensdag 7 december 2016 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal.

De maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Verbindingen leggen is daarbij een van de belangrijkste opgaven van de huidige samenleving. Verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden, verbinding tussen instellingen en sectoren, verbinding tussen landen.

Kunst en cultuur kunnen een bijdrage leveren aan die open en verbonden samenleving, maar staan zelf ook voor nieuwe vraagstukken op het gebied van diversiteit. Hoe zorg je er als culturele instelling voor dat je programmering en personeel meegroeien met de veranderende samenleving? En hoe weet je nieuwe doelgroepen aan je instelling te binden?

Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om je als kunstenaar of instelling te onderscheiden. Hoe houdt je je profiel als culturele instelling scherp? Hoe zorg je ervoor dat je vernieuwend en maatschappelijk relevant werk maakt? Belangrijke vragen waarover we op 7 december met elkaar in gesprek gaan.

Het deelprogramma van Cultuur in Beeld wordt vormgegeven aan de hand van de subthema’s: diversiteit, arbeidsmarkt en innovatie. Daarnaast gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek.

Lees meer over de thema's

Programma
09.00 – 10.00 uur    Ontvangst
10.00 – 11.00 uur    Plenair programma
11.30 – 16.45 uur    Deelprogramma: presentaties, workshops en meer!
16.45 – 18.00 uur    Netwerkmoment en borrel

We starten de dag plenair rondom het centrale thema. Minister Jet Bussemaker opent de conferentie en gaan we samen in op het centrale thema. Vervolgens kunt u kiezen uit een breed aanbod van workshops, debatten en presentaties. 

Voor wie
De conferentie Cultuur in Beeld is gericht op medewerkers en directies van culturele instellingen, kunstenaars, cultureel ondernemers, onderzoekers, medewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en cultuurfondsen, en alle anderen die actief zijn binnen de culturele en creatieve sector.  

Let op: Nieuwe opzet, meer verdieping

Dit jaar hanteert Cultuur in Beeld een nieuwe programma opzet met, op verzoek van deelnemers, meer verdieping tijdens de deelsessies. Daarom worden er een aantal nieuwe spelregels gehanteerd en is het aantal sessies verkleind.

Het is helaas niet meer mogelijk een voorstel of een suggestie in te dienen.

Lees HIER de nieuwe spelregels.

 

Aanmelden

Om zo goed mogelijk op uw interesses in te spelen en u te verzekeren van een plek in de sessie van uw keuze, is het dit jaar mogelijk om u in te schrijven voor de deelsessies. U kunt dit direct bij uw aanmelding voor de conferentie aangeven. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 november 2016.